Now showing items 1-1 of 1

    • Şap Hastalığı 

      Şap hastalığı, yalnızca çift tırnaklı hayvanları etkileyen bir hastalık olmayıp canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ticaretindeki uluslararası kısıtlamalar nedeniyle ekonomik önemide olan viral hastalıklardan birisidir. ...