Now showing items 1-2 of 2

  • İslam hukukunda telfîk nazariyyesi 

   Demirtaş, Emrah; Sizgen, İbrahim (Çukurova Üniversitesi, 2018)
   İslâm Hukuku canlı, dinamik ve yürürlükte olan bir hukuktur. Bu dinamikli-ğini İslam hukuku, fukahânın nassa dayalı içtihatlarından almıştır. Nitekim Mecelle maddelerinde yer alan ve ulema tarafından önem atfedilen "Zamanın ...
  • İslam hukukunda telfîk nazariyyesi 

   İslâm Hukuku canlı, dinamik ve yürürlükte olan bir hukuktur. Bu dinamikli-ğini İslam hukuku, fukahânın nassa dayalı içtihatlarından almıştır. Nitekim Mecelle maddelerinde yer alan ve ulema tarafından önem atfedilen "Zamanın ...