Now showing items 1-2 of 2

  • Ankara’da evsiz ölümleri 

   Amaç: Evsizlik, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemiz için de ulusal bir sorundur. Evsiz insanlar arasındaki ölüm oranının genel nüfusa göre daha fazla olması, önlenebilir ölüm nedenlerinin tespiti ve gerekli tedbirlerin ...
  • Ankara’da evsiz ölümleri 

   Yağan, Murat; Koçak, Uğur; Demirol, Birol (Adli Tıp Uzmanları Derneği, 2018)
   Amaç: Evsizlik, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemiz için de ulusal bir sorundur. Evsiz insanlar arasındaki ölüm oranının genel nüfusa göre daha fazla olması, önlenebilir ölüm nedenlerinin tespiti ve gerekli tedbirlerin ...