Show simple item record

dc.contributor.authorHüseyin Kormaz
dc.date.accessioned2019-07-16T15:48:19Z
dc.date.available2019-07-16T15:48:19Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1300-9702
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TnpBMU1EYzM=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1001
dc.description.abstractAntakya sehrinin kurulus yerinin seçiminde güvenlik unsurunun yanında su kaynaklarının varlıgı önemli rol oynamıstır. Sehir Silpius (Habibineccar) Dagı’nın Asi Nehri’ne bakan yamacındaki “fay-karstik” kaynakların yogun oldugu alanda kurulmustur. İlk yıllarda su ihtiyacı bu kaynaklardan karsılanmıstır. Roma döneminde hızla gelisen sehrin su ihtiyacı mevcut kaynaklarla karsılanamayınca Daphne (Harbiye) kaynaklarının suları ilk defa muhtesem kanallar ve kemerler insa edilerek sehre getirilmistir. Bunun yanında dag yamacındaki sarnıçlar ve akarsular üzerindeki bentlerde toplanan sular yeraltı kanalları ile sehre dagıtılmıstır. Aynı zamanda her evin avlusunda bir kuyu açılmıstır. Antakya’nın cumhuriyet dönemine kadar su ihtiyacı genelde bu kaynak ve tesislerle karsılanmıstır. XX. yüzyılda Antakya’nın nüfusunun tekrar artması sehirde su sıkıntısının ortaya çıkmasına neden olmustur. Günümüz Antakya’sının su ihtiyacı en az 306,43 lt/sn’lik toplam debiye sahip kaynaklarla giderilebilir. 2040 yılında ise su ihtiyacını karsılayabilecek kaynakların toplam debisi en az 518,69 lt/sn olmalıdır. Anahtar Kelimeler: Antakya, su kaynakları, su tesisleri, su ihtiyacı.en_US
dc.description.abstractIn the selection of the establishment place for the Antakya city both water resources and security problem have played major roles. The city has been settled in the valley-side of the Silpius (Habibineccar) mountain which looks to the Asi River and is a dense area in that “faultkarstic” resources. In the early years, the water requirement has been supplied from these resources. When rapidly growing water requirement of the city could not been supplied in the Roman’s time with the existing resources, the water of Daphne (Harbiye) resources has been brought to the city constructing perfect aqueducts and water belts as a first. Furthermore, the water accumulated in the reservoirs built on the slopes of mountains and in the dams on rivers have been delivered to the city using underground aqueducts. Also water pools have been drilled in the gardens of the house. The water requirement of the Antakya up to Republic Term has been supplied with these resources and settlements. The increase in the population of the Antakya in the XXth century has led to the water shortage. The water requirement of Antakya today can be solved with a total flow rate of at least 306,43 l/s water resources. The total flow rate of these resources in 2040 must be at least 518,69 l/s.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.titleKuruluşundan Günümüze Antakya'da Suen_US
dc.title.alternativeWater in the Antakya from its establishment to todayen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage69en_US
dc.identifier.endpage96en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record