Show simple item record

dc.contributor.authorÖztemiz, Sevcan
dc.contributor.authorGüllü, Mustafa
dc.contributor.authorTatlı, Fahri
dc.contributor.authorÜremiş, İlhan
dc.date.accessioned2019-07-16T15:48:26Z
dc.date.available2019-07-16T15:48:26Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1300-6819
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TnpRd01qVTE=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1043
dc.description.abstractÇalışma, 1997-2000 yıllarında Adana, Mersin ve Osmaniye illerinde toplam 2131 dekarlık I. ve II. ürün mısır üretim alanlarında yürütülmüştür. Mısırda zararlı, hastalık ve yabancı otlara karşı önceki çalışmalar doğrultusunda önerilen mücadele yöntemlerinin üretici koşullarında uygulanması ve bu konuda çalışan uygulayıcı teknik elemanların ve üreticilerin eğitimi bu çalışmada amaçlanmıştır. Projenin yürütüldüğü tarlalarda periyodik aralıklarla incelemeler yapılarak zararlılar ve hastalıkların seyri takip edilmiş, mücadele zamanları belirlenmiştir. Teknik talimat doğrultusunda üreticilere mücadele önerileri yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda, entegre mücadele uygulanan tarlalarda mısırın ana zararlılarına karşı 1-2 ilaçlamanın yeterli olduğu, hatta parazitoit salımı yapılan tarlalarda hiç ilaçlamaya gerek kalmadığı, entegre mücadele uygulanmayan diğer alanlarda ise en az 2-4 ilaçlamanın yapıldığı gözlenmiştir. Mısır hastalıkları ile mücadelede kültürel önlemler uygulanmıştır, rastık ve yaprak yanıklığı %0.5-l oranında tespit edilmiş, mekanik mücadele uygulanmıştır. Yabancıotlara karşı ise çıkış sonrası sadece bir kez kimyasal uygulama veya mekanik mücadele yapılmıştır. Entegre mücadele uygulanan alanlarda yaklaşık 100-250 kg da"1 arasında değişen verim artışı tespit edilmiştir. Bu proje kapsamında 27 mühendis, 27 teknisyen olmak üzere toplam 54 teknik eleman ve 175 üretici eğitilmiştir. Ayrıca, mısırda entegre mücadele teknik talimatı hazırlanmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study was carried out in the first and second crop maize fields totally 2131 da in Adana, Mersin and Osmaniye provinces of the East Mediterranean Region between the years of 1997 and 2000. This project on maize was conducted onto the results of previous pest, disease and weed studies at the growers conditions together with training programs to technical staff and farmers. The control measures were recommended from technical instructions. The results show that one or two chemical applications were sufficient against the main pest of the maize, whereas in conventional maize fields at least 2-4 chemical applications were treated, but, in biological control applied fields by releasing parasitoids no need to use any chemical applications. For maize diseases, only smut and leaf blight diseases were found at a rate of 0.5-1%, cultural and mechanical controls were applied. For weeds either one chemical treatment or cultivation was applied in post emergence. The yield was increased by 100-250 kg da"1 in the field of integrated pest management. Totally 54 technical personals including 27 agriculture engineers, 27 technicials and 175 farmers were trained in this project. Furthermore, technical instruction for integrated pest management in maize was prepared.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.titleDoğu Akdeniz Bölgesinde mısırda entegre mücadele araştırma, uygulama ve eğitim projesi sonuçlarının değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of integrated pest management research, implementation and training project in maize in the Eastern Mediterranean Regionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHarran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue3-4en_US
dc.identifier.startpage33en_US
dc.identifier.endpage42en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record