Show simple item record

dc.contributor.authorKenanoğlu, Burcu Begüm
dc.contributor.authorDemir, İbrahim
dc.contributor.authorMavi, Kazım
dc.contributor.authorYetişir, Halit
dc.contributor.authorKeleş, Davut
dc.date.accessioned2019-07-16T15:48:26Z
dc.date.available2019-07-16T15:48:26Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1300-7580
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TnpnMk1qWTI=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1044
dc.description.abstractThis work was carried out to test whether germination of fifteen Lagenaria siceraria genotypes which were collected from western and southern parts of Turkey were improved by KNO3 and NaCl treatments. The experiment was conducted in two consecutive years, 2004 and 2005. Germination tests were performed at 15 0 C and 18 0 C. Results indicated that the effect of the treatments varied between the genotypes, temperatures and solutions that were used. KNO3 treatment was better and effective in larger number of lots than NaCl in both years. NaCl promoted germination in a few but inhibitive in large number of lots at both temperatures. As germination temperature was reduced, the positive effect of the KNO3 became greater. As a conclusion, priming treatments, specifically KNO3, appears to be promising in enhancing germination percentages of Lagenaria siceraria particularly at 15 0 C that is the prevailing temperature in rootstock production for grafted watermelon seedling in unheated glasshouse conditions in early spring.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada; Türkiye’nin batı ve güney bölgelerinden toplanan, 15 adet Lagenaria siceraria genotipine ait tohumlar KNO3 ve NaCl uygulamasına tabi tutularak çimlenme oranları araştırılmıştır. Araştırma, 2004-2005 yıllarında yürütülmüştür. Çimlendirme testleri, 15 0 C ve 18 0 C sıcaklılarda yapılmıştır. Sonuçlar, uygulamaların etkisinin genotipler, sıcaklıklar ve kullanılan solüsyonlar arasında fark olduğunu göstermiştir. Birçok genotipte her iki yılda da, KNO3 uygulaması NaCl uygulamasına göre daha etkili ve iyi sonuç vermiştir. Her iki sıcaklıkta, NaCl az da olsa çimlenmeyi olumlu etkilemiştir; fakat, birçok genotipte çimlenmeyi engellemiştir. Çimlenme sıcaklığı düştükçe KNO3 uygulamasının pozitif etkisi daha iyi gözlenmiştir. Sonuç olarak; uygulamalar, özellikle de KNO3 uygulaması ile 15 0 C sıcaklıkta, Lagenaria siceraria tohumlarının çimlenme yüzdesi arttırılmıştır. Belirtilen uygulama, erken ilkbahar döneminde ısıtmasız sera koşullarında aşılı karpuz fidesi için anaç üretiminde etkili şekilde kullanılabilir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇevre Bilimlerien_US
dc.titleEffect of priming on germination of Langenaria siceraria genotypes at low temperaturesen_US
dc.title.alternativeLagenaria siceraria genotiplerinin düşük sıcaklıkta çimlenmesi üzerine ekim öncesi uygulamaların etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTarım Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage169en_US
dc.identifier.endpage175en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record