Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir, Ahmet Erhan
dc.contributor.authorErtürk Çandır, Elif
dc.contributor.authorKaplankıran, Mustafa
dc.contributor.authorDemirkeser, Turan Hakan
dc.contributor.authorToplu, Celil
dc.contributor.authorYıldız, Ercan
dc.date.accessioned2019-07-16T15:48:30Z
dc.date.available2019-07-16T15:48:30Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1300-8943
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RJME9ETXo=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1061
dc.description.abstractBu çalısmanın amacı, Dörtyol ve Samandağ yörelerinde yetistirilen Washington Navel portakallarının sogukta muhafazası sırasında meyve kalitesinde görülen degisimlerin belirlenmesidir. Arastırmada, 7 x 7 m aralıklarla tesis edilmis Yerli Turunç anacı üzerine asılı Washington Navel portakalı meyveleri kullanılmıstır. Washington Navel portakalları 4 ve 6°C’lerde ve %85-90 oransal nemde ayda bir analizlenmek üzere 6 ay süreyle muhafaza edilmislerdir. Muhafaza sırasında meyvelerde meydana gelen fiziksel ve kimyasal degisimler (agırlık kayıpları, usare, yesil kapsüllü meyve, suda çözünebilir toplam kuru madde, pH, titre edilebilir asit, meyve kabuk rengi L* ve hº degeri) ile mantarsal ve fizyolojik bozulmalar incelenmistir. Dörtyol kosullarında yetistirilen Washington Navel portakallarının 4°C sıcaklık ve %85-90 oransal nemde 4-5 ay, 6°C sıcaklık ve %85-90 oransal nemde ise en fazla 4 ay depolanabilecegi saptanmıstır. Samandag kosullarında yetistirilen Washington Navel portakallarının 4°C sıcaklık ve %85-90 oransal nemde en fazla 4 ay ve 6°C sıcaklık ve %85-90 oransal nemde 3 ay kalitelerinden çok fazla bir sey kaybetmeden depolanabilecegi saptanmıstır.en_US
dc.description.abstractThis study aimed to investigate quality changes in Washington Navel oranges grown in Dörtyol and Samandag regions during storage. Washington Navel orange fruits were harvested from trees grafted on sour orange rootstock which were planted 7 x 7 m. These oranges were stored at 4 and 6°C and 85-90% relative humidity for 6 months. Changes in weight loss, total soluble solids, juice and juice pH, titratable acidity, green bottom, skin colour L* and hº values incidence of fungal and physiological disorders, were determined during storage at a 30-day interval. According to data, Washington Navel oranges stored best at 4°C. Washington Navel oranges grown in Dörtyol region could be stored at 4°C and 85-90% relative humidity for 4-5 months and at 6°C and 85-90% RH for 4 months. Washington Navel oranges grown in Samandag region could be stored at 4°C and 85-90% relative humidity for 4 months and at 6°C and 85-90% RH for 3 months.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.titleDörtyol ve Samandağ yörelerinde yetiştirilen washington navel portakallarının kalitesine soğukta muhafazanın etkisien_US
dc.title.alternativeEffect of cold storage on quality of washington navel oranges grown in Dörtyol and Samandağ regionsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBahçeen_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume37en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage17en_US
dc.identifier.endpage24en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record