Show simple item record

dc.contributor.authorÇulha, Gülnaz
dc.contributor.authorGörür, Sadık
dc.contributor.authorHelli, Ali
dc.contributor.authorAkçin, Soner
dc.contributor.authorKiper, Ahmet Namık
dc.date.accessioned2019-07-16T15:48:32Z
dc.date.available2019-07-16T15:48:32Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn0377-9777
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RrM05UUTA=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1073
dc.description.abstractAmaç: Trichomonas vaginalis ürogenital sistem enfeksiyonlarına yol açan bir protozoondur. Trikomonyaz çoğunlukla asemptomatik olmakla birlikte, semptomatik olgularda kadınlarda vulvit, bartonelit ve servisite, erkeklerde ise üretrit, sistit, prostatit ve epididimite neden olmaktadır. Bu çalışmada, Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi üroloji poliklığine üretrit şikâyeti ile başvuran 20- 45 yaş arası erkek olgulardaki T. vaginalis'm sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tanı, santrifüj edilmiş idrarın direkt mikroskopik incelenmesi ile konulmuştur. Bulgular: İncelenen 110 idrar örneğinin 3 (%2.8)'ünde T. vaginalis trofozoitleri saptanmıştır. Sonuç: Bu araştırmada üretrit şikâyetleri olan hastalarda tanıya yönelik testler istenirken T. vaginalis'in de değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractObjective: Trichomonas vaginalis is a protozoon, which is sexually transmitted and causes infections.of the urogenital system. Trichomoniasis is usually asymptomatic, however, in symptomatic cases, it generally causes vulvitis, barthonelitis and cervicitis in women and uretritis, cystitis, prostatitis and epididymitis in men. The aim of this study was to determine the rate of T. vaginalis infections in urine samples of 110 patients with urethritis who presented at the urology clinic of the Mustafa Kemal University Hospital. Method: The diagnosis was made by direct microscopic examination of the centrifuged urine. Results: Of the 110 urine samples, T. vaginalis was found in 2.8% of the patients. Conclusion: Patients with urethritis should be examined for T. vaginalis infections.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFarmakoloji ve Eczacılıken_US
dc.titleMustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Üroloji Polikliniğine başvuran üretritli erkek olgularda trichomonas vaginalis sıklığıen_US
dc.title.alternativeThe prevalence of Trichomonas vaginalis in male patients with urethritis who referred to Mustafa Kemal University Hospital Urology Clinicen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume65en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage37en_US
dc.identifier.endpage41en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record