Show simple item record

dc.contributor.authorCoşkun, Eyyup
dc.contributor.authorTaş, Seda
dc.date.accessioned2019-07-16T15:48:37Z
dc.date.available2019-07-16T15:48:37Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1304-429X
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRBNE1ETXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1100
dc.description.abstractDil eğitiminde metin kullanımı çok önemlidir. Çünkü dil eğitimi metin merkezli olarak gerçekleştirilir. Bu çalışmanın amacı, 1924'ten 2006yılına kadar hazırlanan 15 Türkçe öğretim programını, Türkçe ders kitaplarına metin seçiminde tür, tema, içerik, uzunluk, kaynak ve yazar tercihi bakımından değerlendirmektir. Değerlendirmede "içerik analizi" tekniklerinden "kategorisel analiz tekniği" kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları geçmişten günümüze yaklaştıkça Türkçe öğretim programlarında kitaplara alınacak metinlerin seçimi ile ilgili daha çok sayıda değişkene ve daha belirleyici ifadelere yer verildiğini ortaya koymaktadıren_US
dc.description.abstractThe usage of the text is crucial for language education. Because, language education come into being text centered. The aim of this study is to evaluate 15 Turkish curriculums - from 1924 to 2006 - in terms of principles relating to text gender, theme, content, length, cohice of reference book and writer, in text selection for Turkish textbooks. In evaluation, categorical analysis technique from content analysis techniques is used. The result of the study introduces that the numbers of distinctive statements and principles relating to text selection for textbooks have increased in Turkish curriculums.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleDers kitaplarına metin seçimi açısından Türkçe öğretim programlarının değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of Turkish curriculums in terms of text selection for textbooksen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue10en_US
dc.identifier.startpage59en_US
dc.identifier.endpage74en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record