Show simple item record

dc.contributor.authorAkçay, Cengiz
dc.contributor.authorTüysüz, Cengiz
dc.contributor.authorFeyzioğlu, Burak
dc.contributor.authorOğuz, Bülent
dc.date.accessioned2019-07-16T15:48:42Z
dc.date.available2019-07-16T15:48:42Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1305-5429
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0Rjd01UazU=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1125
dc.description.abstractBu çalışmada Lise-1 kimya programında bulunan ve öğrencilerin kavrama güçlüğü çektiği atom ve atom modelleri konuları kullanılarak hazırlanan bilgisayar destekli programın uygulanan yöntemlere bağlı olarak öğrencilerin tutumlarına ve başarılarına etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla hazırlanan ölçekler yardımıyla öğrencilerin bilgisayar ve kimya dersine yönelik tutumları ve kimya dersindeki başarıları incelenmiştir. Bu amaçla iki deney grubu geleneksel öğretim yöntemi uygulanan kontrol grubu (KG) ile karşılaştırılmıştır. Deney gruplarından birincisine (DG-1) bilgisayar tabanlı ikincisine (DG-2) ise bilgisayar destekli öğrenme yöntemleri uygulanmıştır. Araştırma sonuçları KG’de bulunan öğrencilere kıyasla DG-1 ve DG-2’de bulunan öğrencilerin kimya dersindeki başarılarında, kimya dersine karşı olan tutumlarında ve bilgisayara karşı olan tutumlarında pozitif yönde gelişme olduğunu göstermiştir. Ayrıca bu pozitif değişimin bilgisayar destekli eğitim alan DG-2 grubunda çok daha etkili olduğu saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractEffect of Computer Aided and Computer Assisted Chemistry Instruction on Students’ Attitudes and Success – In this study effect of the computer aided programs on student success and attitudes discusses related to chemistry topic “atom and atom models” 9th year chemistry topic. For this aim student’ attitudes toward to chemistry and computer and student’ chemistry success was investigated. Two experimental group (DG-1, DG-2) compared to control group (KG) by prepared scale. Research results displayed that experimental groups’ students (DG-1, DG-2) are more successful in chemistry and have positive attitude toward to computer and chemistry than the control groups’ students (KG). It is seen that, there is more positive change in DG-2 students than DG-1. Key words: Computer aided learning, computer assisted instruction, student success, chemistry teaching, students’ attitude.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleBilgisayar tabanlı ve bilgisayar destekli kimya öğretiminin öğrenci tutum ve başarısına etkisien_US
dc.title.alternativeEffect of computer aided and computer assisted chemistry instruction on students’ attitudes and successen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage169en_US
dc.identifier.endpage181en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record