Show simple item record

dc.contributor.authorGüreş, Nuriye
dc.date.accessioned2019-07-16T15:48:44Z
dc.date.available2019-07-16T15:48:44Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1304-429X
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRBMU1ESXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1131
dc.description.abstractMüşteri memnuniyetinin önem kazandığı günümüzde, müşterinin talep ettiği ürün ve hizmetleri doğru yerde, doğru zamanda ve doğru fiyattan sunmak işletmeler açısından büyük önem arz etmektedir. Bu noktada, ürün ve hizmetlerin müşterilere ulaştırılmasında etkin rol oynayan dağıtım kanallarının önemi ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada, müşterilere istedikleri ürün ve hizmetleri ulaştırmada çok önemli yeri olan dağıtım kanalları üzerinde durularak, dağıtım kanallarında çeşitli sebeplerle meydana gelebilen “çatışma” konusu incelenecektir. Çatışmanın türleri, nedenleri, sonuçları irdelenecek ve çatışmanın önlenmesi için yapılabilecek faaliyetler açıklanacaktır.en_US
dc.description.abstractIn the recent years that customer satisfaction has gain importance, providing goods and services that customers demands in the right place, at the right time and at the right price have become very important for the businesses. At that point, the importance of distribution channels that play an effective role in distributing goods and services to the customers has revealed. Therefore in this study, distribution channels that have an important place in distributing goods and services to the customers will be mentioned and conflict in distribution channels that may become with various reasons will be examined. Types of conflict, reasons and results of it and the activities that can prevent conflict will be explained.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleDağıtım kanallarında çatışma nasıl önlenebilir?en_US
dc.title.alternativePrevention of conflict in distribution channelsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue9en_US
dc.identifier.startpage227en_US
dc.identifier.endpage241en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record