Show simple item record

dc.contributor.authorÖzşahin, Emre
dc.date.accessioned2019-07-16T15:48:45Z
dc.date.available2019-07-16T15:48:45Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1300-9702
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/Tnpnd016WTI=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1139
dc.description.abstractDünya'da ve Türkiye'de yetiştirilen en önemli tahıllardan biride pirinç'tir. Türkiye'nin iklim ve toprak koşulları bu bitkinin yetiştirilmesine uygundur. Pirinç ülkemizde daha çok yaz aylarında ve sulamalı olarak yetiştirilir. Bu çalışmada pirincin, Dünya'daki ve Türkiye'deki durumu açıklanmış ve ülke çapında önemli bir üretim merkezi olan Gönen ovasındaki durumu ortaya konmuştur. Bu ovada pirincin yetiştirilmesinden pazarlanmasına kadar olan dönemde yapılanlar belirtilmiştir. Sonunda bu ova açısından pirincin önemi ortaya çıkarılmıştır.en_US
dc.description.abstractOne of the important grains in Turkey and in the world is rice. Climate and soil provisions of Turkey appropriated for raised this plant. Rice is grained more summer months and as irrigation in our country. This study is explained condition of rice on the world and Turkey and to exposed condition of Gönen plain which is also country scale a important production center. This plain has stated doing period to be as rice has grown to market as. Finally, important of rice exposeed angle of this plain.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.titleGönen Ovası'nda pirinç tarımıen_US
dc.title.alternativeRice-field plantation in the Gönen Plainen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage49en_US
dc.identifier.endpage70en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record