Show simple item record

dc.contributor.authorDağıstan, Erdal
dc.contributor.authorKoç, Beşir
dc.contributor.authorGül, Aykut
dc.contributor.authorGül, Mevlüt
dc.date.accessioned2019-07-16T15:48:47Z
dc.date.available2019-07-16T15:48:47Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1018-9424
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RBMU16WTI=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1147
dc.description.abstractTürkiye koyun varlığı bakımından zengin ancak verimsiz bir popülâsyona sahiptir. 2005 yılı itibariyle 25,3 milyon adet baş koyuna sahip olan Türkiye’nin koyun popülâsyonun %20,50’si Orta-Güney Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Bölge Türkiye’de üretilen toplam koyun sütünün %12,65’ini karşılamaktadır. Çalışmada koyunculuk işletmelerinin başarısını etkileyen temel faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan analizlerde yedi açıklayıcı faktör bulunmuştur. Elde edilen bu faktörlerin (işletme büyüklüğü, rantabilite, yem girdisi, birim masraflar, arazi, işgücü verimliliği, otlatma süresi) varyans yüzdeleri toplamı 82,892’dir. Yani toplam değişimin %82,892’si bu faktörler tarafından açıklanabilmektedir. İncelenen koyunculuk işletmelerinde, işletme büyüklüğü faktörü ile GSH, küçükbaş hayvan varlığı, üretim masrafları, işletme sermayesi, aktif sermaye miktarı, brüt kar, saf hâsıla, tarımsal gelir, yem masrafları ve safi kar gibi ekonomik ölçütler arasındaki bağımlılık oranı yani faktör yükü 0,840 gibi oldukça yüksek bulunmuştur. İşletme büyüklüğü arttıkça ihtiyaç duyulan işgücü miktarı da artmakla birlikte, kullanılan EİG birimine düşen brüt kar ve saf hâsıla miktarları da artmaktadır. İşletmelerde kullanılan EİG biriminin rantabilite faktörü üzerinde önemli derecede etkili olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractTurkey has a rich but unproductive sheep population. There is 25,3 million sheep’s in Turkey at 2005, and %20,50 of them is at Middle-South Anatolia. This area meets the %12,65 of sheep milk production in Turkey. This study is to find out the main factors which affect the success of sheep farming. 7 factors have been found bye the analysis. The variance percentage of these factors (company size, rant ability, food input, unit costs, land, labor productivity, pasturage time) is 82,892. So, the %82,892 of total change can be explained by these factors. It is found that the dependence ratio (that is factor weight) between economical facts like business size fact, gross domestic product, working capital, active capital amount, gross profit, net product, agricultural income, food costs and net profit, is 0,840 which is very high number in examined sheep business. When business size increases, labor force that is needed increases too. Also, gross profit and net product amount rise per EIG used. It is seen that EIG unit which is used in companies has a strong effect on rant ability factor.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.titleKoyunculuk üretim faaliyetinin faktör analizi : Orta-Güney Anadolu örneğien_US
dc.title.alternativeFactor analysis of sheeep production : A case study of Middle-South Anatoliaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage67en_US
dc.identifier.endpage77en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record