Show simple item record

dc.contributor.authorUral, Tülin
dc.date.accessioned2019-07-16T15:48:49Z
dc.date.available2019-07-16T15:48:49Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1303-0876
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RRek9UWTI=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1156
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, uygulamada değer temelli fiyatlama yönteminin kullanımına ilişkin içerikler sunmaktır. Pazarlamacılar her zaman pazarlama karması elemanlarından biri olan fiyatlamaya daha az önem vermişlerdir. Oysaki fiyatlama, diğer pazarlama karması elemanlarına (ürün, dağıtım, tutundurma) oranla işletmenin satış ve karlarını daha kısa dönemde ve daha fazla arttıran elemandır. Çalışmada, tüketicinin değer algısını belirleyen faktörler ve değer temelli fiyatlama yöntemi hipotetik bir örnek uygulama ile açıklanmaktadır. Çalışma, uygulamacılar ve akademisyenler için yöntemin potansiyel yararlarına da değinmektedir.en_US
dc.description.abstractThe objective of this study is to present insights about the use of a value-based pricing in practice. Mostly, marketers have paid less attention to the pricing being one of the marketing mix elements. However , pricing is the element which more increases sales and profit of firm in the short-term relative to other marketing mix elements such as, product, distribution and promotion. In the study, factors explaining of customer’ s value perception and value-based pricing are explained by a hypothetical example. The study also presents potential utilities of the method for practitioners and academicians.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleDeğer temelli fiyatlama : Ürünün tüketici değer algısına göre fiyatlanmasıen_US
dc.title.alternativeValue-based pricing : Product pricing according to customer value perceptionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage16en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record