Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Muamber
dc.date.accessioned2019-07-16T15:48:50Z
dc.date.available2019-07-16T15:48:50Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1304-429X
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRBMU1EQTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1159
dc.description.abstractÇağımız fonksiyonel okuryazarların yetişmesini zorunlu kılmaktadır. Fonksiyonel okuryazarlar; seri bir şekilde okuyan ve okuduğunu anlayan, aynı zamanda bunu yaşamını daha iyi hâle getirmek için kullanan bireylerdir. Ülkemizde özellikle ilköğretim I. kademede okuduğunu anlama konusunda sorunlar yaşayan çok sayıda öğrencinin olduğu tahmin edilmektedir. Türkçe programlarında okuduğunu anlama çalışmalarına yer verilmektedir. Ancak yöntem ve teknikler açısından öğretmenlerin yetersiz oluşu ve uygulamadaki eksiklikler nedeniyle bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma, survey tipi bir çalışmadır. Bu araştırma okuduğunu anlama becerilerini geliştirmede hem öğrencilere hem de öğretmenlere pratiğe yönelik önerileri içermektedir.en_US
dc.description.abstractFunctional literates need to bring up in our age. Functional literates; automatic reading and reading comprehension in the meantime they use this skill for more well conditions more in their lives. According to predictions there are many students who have some problems in reading comprehension area specially primarily school first grade in our country. There are reading comprehension activities in Turkish program. Despite of inadequate of teacher point of method and technique and deficiency of application is to cause some problems. This study is survey model. It is to contain related to practical proposes in developing reading comprehension skills to teachers and students.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleTürkçede okuduğunu anlama becerilerini geliştirme yollarıen_US
dc.title.alternativeThe developing methods of reading comprehension skills in Turkishen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue9en_US
dc.identifier.startpage131en_US
dc.identifier.endpage139en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record