Show simple item record

dc.contributor.authorTambağ, Hatice
dc.contributor.authorCan, Rana
dc.contributor.authorErenoğlu, Rabiye
dc.contributor.authorÖzbay, Raziye
dc.date.accessioned2019-06-27T11:23:24Z
dc.date.available2019-06-27T11:23:24Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationTambağ, H., Can, R., Erenoğlu, R., & Özbay, R. (2018). Hemşirelerin İş Yerinde Karşılaştıkları Psikolojik Şiddet Davranışlarının İncelenmesi. Bakırköy Tıp Dergisi, 14, 24-30.en_US
dc.identifier.issn1305-9319
dc.identifier.issn1305-9327
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5350/BTDMJB.201603100925233
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/116
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışma, Akdeniz Bölgesi’ndeki bir ilimizin il merkezindeki bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin; iş yerinde psikolojik şiddet davranışlarıyla karşılaşma sıklığını, psikolojik şiddet karşısında gösterdikleri tepkileri ve bu tür davranışları önleme girişimlerinin neler olduğunu belirlemek amacı ile yapıldı. Gereç ve Yöntem: Araştırma kesitsel ve tanımlayıcı tipte olup, örneklemini en az bir yıldır çalışan ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 166 hemşire oluşturdu. Veriler “İş Yerinde Psikolojik Şiddet Davranışları Ölçeği” ve kişisel bilgi formu ile toplandı. Bulgular: Hemşirelerin %29.5’i (n=49) 31 yaş ve üstünde (ort=28.28±6.32), %81.9’unun (n=136) kadın olup, %86.7’sinin (n=144) iş yerinde psikolojik şiddet davranışlarına maruz kaldığı belirlenmiştir. Hemşirelerin psikolojik şiddete maruz kalmalarının çalıştıkları bölüm, ekip olarak çalışma ve amirlerinden destek görme değişkenlerinden etkilendiği bulundu (p<0.05). Sonuç: Yaklaşık her beş hemşireden dördü iş yerinde psikolojik şiddet davranışlarına maruz kalmaktadır. Psikolojik şiddet davranışlarını azaltma ve önlemeye yönelik olarak çalışanlarda farkındalığı arttıracak çalışmalar planlanması önerilmektedir. Anahtar kelimeler: Hemşirelik, iş yeri, psikolojik şiddeten_US
dc.description.abstractInvestigation of psychological violence behavior for nurses exposed at workplaces Objective: This study was carried out to determine running nurses workplace psychological violence behaviors compared with the situation, suffering psychological violence behaviors across responses and suffering psychological violence behaviors to reduce or prevent an attempt Mediterranean Region in the center of one university hospitals in the province. Material and Methods: The sample of this cross-sectional descriptive study consists of 166 nurses who are at least one year and agreed to participate voluntarily in the study. Data was collected by “Workplace Psychologically Violence Behaviors Instrument” and the personal information form. Results: 29.5% of the nurses (n=49) were 31 years old and over (mean=28.28±6.32), 81.9% (n=136) of them female, and 86.7% (n=144) of them has to be exposed to psychological violence behavior in the workplace. Working department, team working and managers support were found as related variables with nurses exposed to psychological violence. Conclusion: Approximately, four in every five nurses are exposed to workplace psychological violence behaviors. We recommend planning studies among nurses, to reduce and prevent the workplace psychological violence by increasing awareness.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesien_US
dc.relation.isversionof10.5350/BTDMJB.20160310092523en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectİş Yerien_US
dc.subjectPsikolojik Şiddeten_US
dc.subjectNursingen_US
dc.subjectWorkplaceen_US
dc.subjectPsychological Violenceen_US
dc.titleHemşirelerin iş yerinde karşılaştıkları psikolojik şiddet davranışlarının incelenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBakırköy Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Sağlık Yüksekokuluen_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-0812-2489en_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0003-0655-4736en_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0003-3649-9336en_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0003-2491-3704en_US
dc.identifier.issue14en_US
dc.identifier.startpage24en_US
dc.identifier.endpage30en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record