Show simple item record

dc.contributor.authorArslan, Mustafa
dc.contributor.authorKar, Hakan
dc.contributor.authorAkçan, Ramazan
dc.contributor.authorÇekin, Necmi
dc.date.accessioned2019-07-16T15:48:54Z
dc.date.available2019-07-16T15:48:54Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1303-6793
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RZeE1EazU=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1180
dc.description.abstractBu çalışmada; suç sayılan cinsel amaçlı davranışlar kapsamında, Hatay Ağır Ceza Mahkemesinde karara bağlanan dosyalar incelenerek sanık ve mağdurların özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlandı. 2006-2007 yıllarında karara bağlanan 1844 dava dosyasından cinsel suçlar ile ilgili olan 60 dosya incelendi. Cinsel saldırı mağdurlarının en küçüğü 5, en büyüğü 38 yaşında olup olguların %78.34’ünün kadın olduğu saptandı. Mağdurların %51.66’sının 11-15 yaş aralığında olduğu, 10 yaş ve altındaki 10 olgudan 9’unun erkek çocuk olduğu, 20 kız çocuğunun yaşının büyütülerek davanın düşürüldüğü görüldü. Sanıkların ise; hepsinin erkek ve 57’sinin tanıdık çevreden olduğu, dava sonucunda %33.3’üne (18 kişi) ceza verildiği, ceza alanların 12’sinin fiili livata sanıkları olduğu saptandı. Çok sayıda faktörün etkilediği kemik yaşı ile yaşın büyütülmesine karar verilerek davanın düşürülmesine yol açılması, aslında hukuka karşı bir hiledir. Bu nedenle, yaş düzeltme taleplerinde ana belirleyici kriter kemik yaşı olmamalıdır. Ayrıca, davaların önemli bir kısmının delil yetersizliğinden beraatla sonuçlanması dikkate alınarak; delillerin eksiksiz toplanabilmesi ve erken başvuruyu sağlayabilecek bütüncül yaklaşımla çalışan cinsel saldırı merkezlerinin oluşturulması gerekmektedir.en_US
dc.description.abstractIn this study we aimed to evaluate the features of victims and perpetrators in sexual assault cases by examining the case records that were convicted by the court of Hatay. Sixty cases of sexual assault in 1844 case records that decreed by court between 2006 and 2007 years were investigated. Youngest victim was 5, oldest was 38 years old. Rate of female victims were 78.34% and 51.66% of them were between 11-15 years old. Nine of 10 cases who were under 10 years old were male surprisingly. There was abatement of accused due to victims’ age rising by court decision in 20 cases. All accused were male and 57 of them were acquaintance of the victims. Eighteen accused (33.3%) were penalized and 12 of them were for anal rape. Skeletal development can be affected by many individual factors. Because of that age rising of the victim based on skeletal age is actually a way of legal trick. Therefore skeletal age must not be the major criteria for age determination. On the other hand most of the accused of sexual assaults were acquitted due to lack of evidence. Sexual assault evaluation units should be set up for both rapid examination and collection of evidences and thus early application can be achieveden_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAdli Tıpen_US
dc.titleHatay ağır ceza mahkemesinde karara bağlanan cinsel suçların analizien_US
dc.title.alternativeAnalysis of sexual crimes prosecuted in Hatay criminal justice courten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAdli Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage35en_US
dc.identifier.endpage39en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record