Show simple item record

dc.contributor.authorKarsavuran, Yusuf
dc.contributor.authorAyvaz, Anıl
dc.contributor.authorDoğanlar, Miktat
dc.date.accessioned2019-07-16T15:48:55Z
dc.date.available2019-07-16T15:48:55Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1018-8851
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RVNU1qQXc=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1183
dc.description.abstractKağıt sanayiinin vazgeçilmez hammaddesi olan okaliptüs, Muğla İli’nde de yetiştirilmektedir. Ayrıca, okaliptüsün kerestesinden çok değişik alanlarda yararlanılmakta, yapraklarından çeşitli tıbbi maddeler elde edilmektedir. Çalışmada okaliptüste zararlı olan Leptocybe invasa ve Ophelimus maskelli türlerinin Muğla İli’ndeki yayılışının saptanması amaçlanmıştır. Bunun için, özellikle kağıtçılığın geliştiği Dalaman İlçesi ve ekonomik anlamda okaliptüs yetiştirilen Fethiye İlçesi’nde ikişer bölgede toplam 131 ağaç gözlenmiş ve zararlı ile bulaşık olan ve olmayan ağaçlar belirlenmiştir. İnceleme yapılan her örnekleme bölgesinde ince dallarda, sürgünlerde, yaprak-ların sap ve damarlarında gal oluşturan L. invasa ile yaprak ayalarında gal oluşturan O. maskelli türleri bulunmuştur. Gözlemlenen ağaçların %75,57’sinin her iki zararlı türle de bulaşık olduğu tespit edilmiştir. Bulaşık ağaçların hepsinde O. maskelli zararı görülürken, L. invasa’nın zararı ağaçların %74,75’inde görülmüştür.en_US
dc.description.abstractE ucalyptus, of great importance to the paper industry as a row material, is grown in Muğla Province. Moreover its lumber is made use of in various fields and its leaves are utilized for medical materials. In this study, it was aimed to find out the spread of these species, Leptocybe invasa and Ophelimus maskelli that are detrimental to eucalyptus in Muğla Province. In order to carry out this study, in Muğla, especially in Dalaman district, developed in terms of paper industry and Fethiye district in which eucalyptus trees are grown for economic reasons, 131 trees in total are observed in two regions and determined the trees that are infected and not infected with the pest. In every region that is used as a model, L. invasa which produces galls on fresh shoots, branches, stems and vascular of the leaves, and O. maskelli producing galls on palm of the leaf were found out. %75,57 of the trees, observed, it was determined that both of the pests were infected. The damage of O. maskelli is realized in all contaminated trees while L. invasa is detrimental only in %74,75 of them. In addition to this, in the course of the study, a parazitoit named called Cleosterocerus chamaeleon (Girault) (Hym.: Eulophidae) reared on O. maskelli.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.titleOkaliptüste zararlı olan Leptocybe invasa Fisher and La Salle ve Ophelimus maskelli (Ashmead) (Hym.: Eulophidae)'nin Muğla ili'nde yayılışıen_US
dc.title.alternativeThe distribution of Leptocybe invasa Fisher and La Salle and Ophelimus maskelli (Ashmead) (Hym.: Eulophidae) damage to eucalyptus trees in Muğla provice in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEge Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume45en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage91en_US
dc.identifier.endpage94en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record