Show simple item record

dc.contributor.authorTunç, Tuğba
dc.contributor.authorCoşkun, Özlem
dc.contributor.authorÖzer, Gökhan
dc.contributor.authorEmre, Ufuk
dc.contributor.authorOkuyucu, Esra
dc.contributor.authorYandı Vargel, Serpil
dc.contributor.authorİnan, Levent Ertuğrul
dc.date.accessioned2019-07-16T15:48:57Z
dc.date.available2019-07-16T15:48:57Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1302-6755
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0Rjek5qYzM=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1194
dc.description.abstractAmaç: İdiopatik Parkinson hastalığı nedeni ile takip edilen hastalarda Leyton Obsesyon Envanteri (LOI) ölçeği ile obsesif kompulsif bozukluğu değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: Kliniğimize başvuran ve “United Kingdom Parkinson's Disease Society Brain Bank (UK-PDSBB)” kriterlerine göre Parkinson tanısı konan 50 hasta ve aynı yaş ve cins grubudundan 37 sağılıklı hasta çalışmaya dahil edildi.Hasta ve sağılıklı grup aynı psikiyatrist tarafından değerlendirildi hastalara ve kontrol grubuna Leyton Obsesyon Envanteri (LOI) verildi. Bulgular: Sonuç olarak hastaların obsesyon skorları kontrol grubundan anlamlı olarak daha fazla bulundu(p<0,001). Buna ek olarak hastalık ağırlığı ile obsesyon derecesi arasında anlamlı bir korelasyon saptandı(p:0,771). Sonuç: Parkinson hastalığı öncelikle motor yakınmaların belirgin olduğu ancak zamanla nonmotor belirtilerin de eklendiği bir nörodejeneratif hastalıktır. Hastaların yaşam kalitesi nonmotor bulgular ile birlikte daha kötüleşmektedir. Psikiyatrik bulgular da bu nonmotor yakınmalardan biridir. Bu psikiyatrik bulguların saptanıp tedavi edilmesi hastanın yaşam kalitesini artırabilmektedir.en_US
dc.description.abstractPurpose: Obsessive disorder assessment using Leyton Obsessional Inventory was done in patients with idiopathic Parkinson's Disease. Materials and Methods: Fifty patients diagnosed with Parkinson's disease according to United Kingdom Parkinson's Disease Society Brain Bank (UK-PDSBB) criteria and 37 healty individuals were included in the study.All subjects were assesed by the same psychiatrist using the Leyton obsessional inventory. Results: The Leyton obssesional scores were higher in the Parkinson's disease group than in the control group (p&lt;0,001). In addition, correlation was found between the severity of disease and degree of obsession (p:0,771). Conclusion: Parkinson's disease is a neurodejenerative disorder with predominant motor symptoms but with progression , nonmotor symptoms also emerge. The patient's qualty of life may be much affected by these nonmotor symptoms. Diagnosis and treatment of the pyschiatric symptoms in Parkinson's disease may help improve life quality.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleParkinson hastalığında obsesif kompulsif bozukluken_US
dc.title.alternativeObsessive-compulsive disorder in the Parkinson diseaseen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAdnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage19en_US
dc.identifier.endpage21en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record