Show simple item record

dc.contributor.authorKale, Mehmet
dc.contributor.authorKocamüftüoğlu, Mesih
dc.contributor.authorAta, Ayhan
dc.contributor.authorHasırcıoğlu, Sibel
dc.contributor.authorDoğruer, Gökhan
dc.date.accessioned2019-07-16T15:48:58Z
dc.date.available2019-07-16T15:48:58Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1011-2057
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RZMU1ETXo=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1196
dc.description.abstractBurdur ilinde, Repeat Breeding (döl tutmama) problemine sahip bir süt sığırı işletmesinde Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) enfeksiyonu klinik, serolojik ve virolojik yönden araştırıldı. Bu amaçla, sürüde bulunan 25 inek ve 8 buzağıdan alınan kan serumu örnekleri BVDV'ye karşı antikor (Ab) ve lökosit örnekleri BVDV antijen (Ag) varlığı yönünden ELISA ile incelendi. Çalışmada, 7 buzağıdan alınan kan serum örneklerinde BVDV (Ab) ve lökosit örneklerinde BVDV (Ag) varlığı belirlenmedi. Bu buzağıların annelerine ait kan serumu ve lökosit örneklerinde de BVDV (Ab) ve BVDV (Ag) varlığı tespit edilmedi. Ancak, 1 buzağının kan serum örneğinde BVDV (Ab) varlığı tespit edilmezken, lökosit örneğinde BVDV (Ag) varlığı bulundu. Bu buzağının annesine ait kan serumlarında BVDV (Ab) varlığı tespit edilmezken ve lökosit örneklerinde BVDV (Ag) varlığı belirlendi. Bu anne ve buzağısının 45 gün sonraki ikinci kan örneklemelerinde de aynı sonuçların elde edilmesine bağlı olarak, hayvanların persiste enfekte (Pl) olduğuna karar verildi (%6.06). Bununla birlikte, 7 adet BVDV (Ab-/Ag+) ve 4 adet BVDV (Ab+/Ag+) tespit edilen ineklerden 45 gün sonra tekrar alınan kan örneklerinde de aynı sonuçlar tespit edildi. Bu hayvanlarında persiste enfekte (Pl) olduğuna karar verildi.en_US
dc.description.abstractIn Burdur province, the infection of Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) was investigated clinically, serologically and virologically in a dairy herd having the problems of the Repeat Breeding. For this purpose, serum and leucocyte samples from 25 cattle and 8 calves were collected. Serum samples for the presence of antibody (Ab) and leucocyte samples for the presence of antigen (Ag) were examined by ELISA. In the study, the presence of BVDV-Ab in serum samples, obtained from 7 calves and the presence of BVDV-Ag in leucocyte samples obtained from these calves were not detected. The presence of Ab and Ag in serum and leucocyte samples belonging to the dams of these calves were not detected. But, the presence of Ag in leucocyte samples of the same animal was detected while the presence of Ab in sera sample of a calf was not detected. The dam of this calf was negative serologicaliy and was positive virologically. The leucocyte samples obtained from this cow and its calf after 45 days were retested They were described as persistent infected (PI) animals (6.06%). However, the presence of Ag in leucocyte samples obtained again from cattle found 7 BVDV (Ab-/Ag+) and 4 BVDV (Ab+/Ag+) after 45 days was detected and these animals were also decided to be PI.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.titleRepeat breeding problemli bir süt sığırı işletmesinde bovine viral diarrhea virus (BVDV) enfeksiyonunun klinik, serolojik ve virolojik yönden incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of Bovine viral diarrhea virus (BVDV) infection clinically, serologically and virologically in a dairy management with repeat breeding problemen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalVeteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciencesen_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume24en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage41en_US
dc.identifier.endpage46en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record