Show simple item record

dc.contributor.authorErgün, Yaşar
dc.contributor.authorAslantaş, Özkan
dc.contributor.authorDoğruer, Gökhan
dc.contributor.authorKireçci, Ekrem
dc.contributor.authorSarıbay, Mustafa Kemal
dc.contributor.authorAteş, Cafer Tayyar
dc.contributor.authorÜlkü, Alev
dc.contributor.authorDemir, Cemil
dc.date.accessioned2019-07-16T15:48:58Z
dc.date.available2019-07-16T15:48:58Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1300-0128
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RRME1EazU=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1199
dc.description.abstractIn order to study the prevalence and etiology of subclinical mastitis a bacteriological survey on 16 Awassi dairy sheep flocks in southern Turkey was conducted. A total of 1458 milk samples from 729 Awassi ewes in mid-lactation were tested with the California mastitis test (CMT). Samples from 170 (11.7%) glands and 135 (18.5%) sheep had positive CMT results. Bacteria were isolated from 93 (6.4%) udder halves and 82 (11.2%) ewes. Positive CMT and bacteriological results were combined to define subclinical mastitis. The prevalence of subclinical mastitis and positive CMT samples among the different flocks ranged from 1.9% to 11.5% and 2.8% to 21.9% of the glands, and 3.8% to 19% and 5.7% to 31.3% of the ewes, respectively, with averages of 6.4% and 11.7% of the glands, and 11.2% and 18.5% of the ewes, respectively. Coagulase-negative staphylococci (CNS) were the most prevalent bacteria, representing 76.5% of the isolates. Staphylococcus epidermidis (35.7%) was the most prevalent species, followed by Staphylococcus xylosus (10.2%), Staphylococcus saprophyticus (10.2%), Staphylococcus warneri (9.2%), and Staphylococcus intermedius (7.1%). Antimicrobial susceptibility of 78 Staphylococcus isolates was evaluated in this study. The most effective antibiotics were cephalothin (97.4%), sulfamethoxazole-trimethoprim (97.4%), amoxicillin + clavulanic acid (97.4%), enrofloxacin (94.9%), gentamycin (92.3%), and erythromycin (84.6%). The relationship between CMT +1 score and the Staphylococcus spp. isolation rate was statistically significant (P < 0.001). It was concluded that subclinical mastitis is not highly prevalent and it does not pose a significant health problem for milking Awassi sheep flocks in southern Turkey.en_US
dc.description.abstractBu çalışma, Türkiye’nin güney bölgelerinde yetiştirilen 16 İvesi sürüsünde subklinik mastitislerin prevalans ve etiyolojisinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Çalışma materyalini 729 ivesi koyununa ait 1458 süt örneği oluşturdu. Örnekler laktasyonun orta döneminde, California mastitis testi (CMT) uygulandıktan sonra alındı. Çalışma materyalini oluşturan koyunların 135’inde (% 18,5) ve meme yarımlarının 170’inde (% 11,7) CMT pozitif sonuç elde edildi. Bakteri izolasyonu 93 (% 6,4) meme lobundan ve 82 (% 11,2) koyundan gerçekleştirildi. Hem CMT sonucu pozitif hem de bakteri izolasyonu yapılan örnekler mastitis olarak değerlendirildi. Subklinik mastitis ve CMT pozitif örneklerin sürülerde meme yarımı bazında dağılımı sırasıyla, % 1,9 ile % 11,5 ve % 2,8 ile % 21,9 arasında; koyun bazında dağılım ise sırayla % 3,8 ile % 19,0 ve % 5,7 ile % 31,3 arasında gerçekleşti. Subklinik mastitis ve CMT pozitif örneklerde ortalama dağılımlar ise meme yarımı bazında sırayla, % 6,4 ile % 11,7 ve koyun bazında % 11,2 ile % 18,5 olarak belirlendi. Koagulaz negatif stafilokoklar (KNS) % 76,5 ile en sık izole edilen bakteri grubunu oluşturdu. En sık izole edilen bakteri Staphylococcus epidermidis (% 35,7) olarak belirlendi, bunu Staphylococcus xylosus (% 10,2), Staphylococcus saprophyticus (% 10,2), Staphylococcus warneri (% 9,2), ve Staphylococcus intermedius (% 7,1) izledi. Antibiyotik duyarlılık testi uygulanan 78 stafilokok izolatına en etkili antibiyotiklerin sırasıyla, cephalothin (% 97,4), sulfamethoxazole-trimethoprim (% 97,4), amoxicillin + clavulanic acid (% 97,4), enrofloxacin (% 94,9), gentamycin (% 92,3) ve erythromycin (% 84,6) olduğu belirlendi. CMT skoru +1 olan örneklerden stafilokok türlerinin izole edilmesi istatistik açıdan önemli bulundu (P < 0,001). Sonuç olarak, Türkiye‘nin güney bölgesindeki İvesi sürülerinde subklinik mastitis oranının düşük olduğu ve önemli bir sürü problemi olmadığı belirlendi.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectSütçülük ve Hayvan Bilimlerien_US
dc.titlePrevalence and etiology of subclinical mastitis in Awassi dairy ewes in southern Turkeyen_US
dc.title.alternativeTürkiye’nin güneyindeki İvesi sürülerinde subklinik mastitisin prevalans ve etiyolojisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Journal of Veterinary and Animal Sciencesen_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume33en_US
dc.identifier.issue6en_US
dc.identifier.startpage477en_US
dc.identifier.endpage483en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record