Show simple item record

dc.contributor.authorGüler, Zehra
dc.contributor.authorTaşdelen, Abdulkadir
dc.contributor.authorŞenol, Hasan
dc.contributor.authorKerimoğlu, Nurhan
dc.contributor.authorTemel, Uğur
dc.date.accessioned2019-07-16T15:49:03Z
dc.date.available2019-07-16T15:49:03Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1300-3070
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RBMk1EZzQ=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1218
dc.description.abstractIn this study, cows’ milk and aromatic cultures such as CH-1, YF-3331 and YC-350 used in production of yogurts. The volatile compounds in the samples were determined on the 1st, 7 th, 14th and 21st days of storage by using static headspace gas chromatographic method. During storage, the amount of individual volatile compounds varied significantly in yogurts depending on type of culture used. The volatile compounds acetaldehyde, acetone, ethanol, acetoin, 2-furanmethanol and ethyl phthalate were determined in all samples. On day 1, acetaldehyde (82 mg/kg) was the highest compound in yogurt made using culture CH-1 which followed by yoghurts with YC-350 (66 mg/kg) and YF-3331 (54 mg/kg). Even though the amounts of acetaldehyde and ethanol decreased at the end of storage, acetoin increased in all the samples. While the amount of acetone in yogurt made using culture CH-1 showed fluctuations during storage, its levels in yogurts with cultures YF-3331 and YC-350 steadily increased and decreased, respectively.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, yoğurt üretimleri inek sütüne CH-1, YF-3331 ve YC-350 aromatik yoğurt kültürleri ilave edilerek gerçekleştirilmiştir. Uçucu bileşenler, statik tepe boşluğu metodu kullanılarak gaz kromatografisinde depolamanın 1, 7, 14 ve 21. günlerinde belirlenmiştir. Depolama süresince her bir uçucu bileşen kullanılan kültürün çeşidine bağlı olarak istatistiksel olarak önemli bir değişim göstermiştir. Uçucu bileşenlerinden, asetaldehit, aseton, etanol, asetoin, 2-furan methanol ve etil fitalat tüm örneklerde tespit edilmiştir. Depolamanın 1. gününde, CH-1 kültürü ile yapılan yoğurtta en yüksek seviyede asetaldehit (82 mg/kg ) belirlenmiş, onu YC-350 (66 mg/kg) ve YF-3331 (54 mg/kg) kültürleri ile yapılan yoğurtlar izlemiştir. Tüm örneklerde asetaldehit ve etanol depolamanın sonunda azalma göstermesine rağmen asetoin artmıştır. Asetoin miktarı, CH-1 kültürü ile yapılan yoğurtta depolama süresince dalgalanmalar göstermesine karşın, YF-3331 kültürlü yoğurtta artma ve YC-350 kültürlü yoğurtta ise azalma eğilimi göstermiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGıda Bilimi ve Teknolojisien_US
dc.titleThe determination of volatile compounds in set-type yogurts using static headspace gas chromatographic methoden_US
dc.title.alternativeStatik tepe boşluğu-gaz kromatografik metot kullanılarak set-tip yoğurtlarda uçucu bileşenlerin belirlenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGIDAen_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume34en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage137en_US
dc.identifier.endpage142en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record