Show simple item record

dc.contributor.authorDuran, Nizami
dc.contributor.authorÇulha, Gülnaz
dc.contributor.authorHakverdi, Ali Ulvi
dc.contributor.authorGüngören, Arif
dc.date.accessioned2019-07-16T15:49:03Z
dc.date.available2019-07-16T15:49:03Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1301-3149
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRBd09EYzNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1220
dc.description.abstractObjectives: We investigated the association between the frequency of Trichomonas vaginalis and using intrauterine contraceptive device (IUD). Patients and Methods: A total of 1058 vaginal swab samples were collected. The study population included 402 symptomatic and 656 asymptomatic women, between 18-45 years of age. Specimens were taken with a speculum and sterile cotton swabs from the posterior fornix of the vagina. Wet mount preparations were examined first, and then inoculated into Trypticase-yeast extract-maltose medium. Results: T. vaginalis was determined in 35 (3.31%) samples out of 1058 specimens using both diagnostic methods (direct examination and/or culture). While a total of 402 women were symptomatic, 656 women were asymptomatic. Among 190 IUD users, the frequency of T. vaginalis was determined as 6.84%, and among 868 non-users, this ratio was determined as 2.53%. Moreover, while among 100 symptomatic women with IUD, 11 women were positive for T. vaginalis (11%), of the 302 symptomatic women without IUD, 17 were positive (5.63%) for T. vaginalis. Significant correlation was determined between the use of IUD and the presence of T. vaginalis (p<0.05). Conclusion: These results showed that IUD use may increase the growth of T. vaginalis in the vaginal mucosa. To reduce the incidence of this pathogen in IUD users, they should be followed up closely.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada rahim içi araç (RİA) kullanımı ve Trichomonas vaginalis sıklığı arasındaki ilişki araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Toplam 1058 vajinal sürüntü örneği toplandı. Çalışmaya dahil edilen kadınların 402'si semptomatik, 656'sı asemptomatik olup yaşları 18-45 arasındaydı. Steril eküvyon ile vajina arka forniksinden alınan örnekler, Trypticase-yeast extract-maltose besiyeri içine alınarak direkt bakı ve kültür yöntemi ile incelendi. Bulgular: Direkt bakı ve kültür yöntemi ile incelenen 1058 örneğin 35'inde (%3.31) T. vaginalis saptandı. Kadınların 402'si semptomatik infeksiyonlu iken, 656'sı da asemptomatikti. RİA kullananlar arasında T. vaginalis sıklığı %6.84 olarak bulunurken, RİA kullanmayan kadınlar arasında bu oran %2.53 olarak saptandı. Bunun yanında RİA kullanan 100 semptomatik kadın arasında arasında T. vaginalis sıklığı %11 olarak bulunurken, RİA kullanmayan 302 semptomatik kadında T. vaginalis varlığı %5.63 olarak bulunmuştur. RİA kullanımı ile T. vaginalis varlığı arasında anlamlı bir korelasyon olduğu saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Bu sonuçlar RİA kullanımının vajinal mukozada T. vaginalis'in üremesini artırdığını göstermektedir. Bu patojenin RİA kullanıcıları arasında ortaya çıkmasını azaltmak için RİA kullanıcıları yakından takip edilmelidir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleThe investigation of the association between the frequency of Trichomonas vaginalis and using intrauterine contraceptive deviceen_US
dc.title.alternativeRahim içi araç kullanımı ve Trichomonas vaginalis sıklığı arasındaki ilişkinin araştırılmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTrakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Derg.(YA. Balkan Medical Journalen_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume26en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage197en_US
dc.identifier.endpage202en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record