Show simple item record

dc.contributor.authorÖzkan, Orhan Veli
dc.contributor.authorZararsız, İsmail
dc.contributor.authorYetim, İbrahim
dc.contributor.authorErsan Semerci
dc.date.accessioned2019-07-16T15:49:04Z
dc.date.available2019-07-16T15:49:04Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1304-3900
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFMk1qUXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1223
dc.description.abstractİnternal herniler ince bağırsak obstrüksiyonunun nadir görülen bir nedeni olup insidansı %1’den daha az olarak bildirilmiştir. Transomental herni ise, internal hernilerin nadir rastlanan şekillerinden birisidir. Bu hernilerde içeriğin boğulma ve nekroza kadar giden dolaşım bozukluğu riski nedeniyle zamanında tanı konulması önemlidir. Bu olguda ileus belirtileri nedeniyle ameliyat ettiğimiz transomental herni sunuldu. Kolik tarzında ağrı ile acil servise başvuran 27 yaşındaki bayan hasta, yaklaşık on yıldır tekrarlayan karın ağrısı atakları geçiriyordu. Barsak tıkanıklığı ön tanısı ile yapılan ameliyatta ince bağırsağın omentum majustaki defekten fıtıklaştığı gözlendi. Fıtıklaşan ince barsaklar rezeksiyon yapılmadan redükte edildi. Ameliyat sonrası komplikasyon gelişmeden hasta taburcu edildi. Transomental herniler her nekadar nadir görülse de, genç ve daha önce ameliyat geçirmemiş, ve barsak tıkanıklığı görülen hastaların ayırıcı tanısında akılda tutulmalıdır. Bu hastalarda gecikmeden ameliyat kararı verilmesi önemlidir.en_US
dc.description.abstractIntestinal obstructions that account for less than 1% of all. Of these, transomental hernia is one of the rarest forms with an unknown etiology. Because of the risk of strangulation of hernia contents, immediate diagnosis is essential. We report a case of transomental hernia that was operated for signs of ileus. The patient was a 27-year old woman admitted with a colicky abdominal pain. She told that her pain lasted for ten years with repetitive attacks. During process of laparotomy, small intestine had herniated through windows in the greater omentum with a distended proximal segment. Herniated part was retrieved without resection. Then, she was discharged without any complication. Although relatively uncommon, transomental hernias should be included in the differential diagnosis of small bowel obstruction in young patients with repetitive abdominal painful attacks without any history of previous abdominal surgery.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleNadir bir incebarsak tıkanıklık nedeni olarak transomental herni : Olgu sunumuen_US
dc.title.alternativeTransomental hernia as a rare cause of small intestinal obstruction: a case reporten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTıp Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage157en_US
dc.identifier.endpage160en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record