Show simple item record

dc.contributor.authorTurhan, Ebru
dc.contributor.authorİnandı, Tacettin
dc.contributor.authorÇetin, Meryem
dc.contributor.authorTaş, Sedat
dc.date.accessioned2019-07-16T15:49:09Z
dc.date.available2019-07-16T15:49:09Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1300-6320
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RBek1qZzQ=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1244
dc.description.abstractBağırsak parazitleri dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir halk sağlığı sorunudur. Paraziter enfeksiyonların yaygınlığı, sosyoekonomik koşullarla ve çevresel faktörlerle yakından ilişkilidir. Bu çalışmadaki amaç, Hatay ili erkek ve kız yetiştirme yurtlarında kalan çocuklardaki parazit sıklığını belirlemekti. 177 çocuk bağısak parazitleri yönünden araştırılmıştır. İncelenen dışkı örneklerinin 87 tanesinde (%49,2) bir veya birden fazla parazit saptanmıştır. Saptanan parazitlerin sayısı ve dağılımı şu şekildedir: 57 (%32,2) Enterobius vermicularis, 14 (%7,9) Giardia intestinalis, 11 (%6,2) Ascaris lumbricoides, 5 (%2,8) Taenia saginata.en_US
dc.description.abstractIntestinal parasites are an important public health problem in our country as in the rest of the world. Parasitic infection frequencies are related to the socioeconomic status and environmental factors. The aim of this study was to determine the parasite frequency in children in the 0-7 age group in the Hatay Society for the Protection of Children and in teenagers in the 7-17 age group in the Hatay Orphanage for boys and girls. One hundred and seventy seven children were examined for intestinal parasites. One or more intestinal parasites were found in 87 (49.2%) stool samples. The number and distribution of these parasites in the specimens is as follows: 57 (32.2%) Enterobius vermicularis, 14 (7.9%) Giardia intestinalis, 11 (6.2%) Ascaris lumbricoides, and 5 (2.8%) Taenia saginata.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectParazitolojien_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleHatay ili çocuk esirgeme ve yetiştirme kurumlarında kalan çocuklarda bağırsak parazitlerinin dağılımıen_US
dc.title.alternativeThe distribution of ıntestinal parasites in children living in orphanages in Hatay, Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiye Parazitoloji Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume33en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage59en_US
dc.identifier.endpage62en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record