Show simple item record

dc.contributor.authorÖzcan, Selami
dc.contributor.authorSaçlı, Cevdet
dc.date.accessioned2019-07-16T15:49:20Z
dc.date.available2019-07-16T15:49:20Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1Rnd09UQXc=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1291
dc.description.abstractYatırım projelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi ile ilgili temel bilgiler verilerek elbise dolabı üretimi için yatırım alternatifinin seçilmesi ve mobilya sektöründe bir uygulama çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada küçük, orta ve büyük ölçekli üç işletmenin elbise dolabı üretimi için gerekli olan mevcut verileri üzerinden yatırım alternatiflerinin seçiminde Net Bugünkü Değer Yönetimi, Yıllık Eşdeğer Maliyet (Gider) Yöntemi ve Karlılık İndeksleri hesaplanarak yeni yatırım yapmayı düşünen bir yatırımcıya işletme büyüklüğünün seçimi konusunda bir fikir vermek amaçlanmıştır.en_US
dc.description.abstractAn application study has been done in furniture sector for choosing investment technology for wardrobe production by giving basic information related with preparing and evaluating investment projects. In this study it has been aimed to help the investor who wants to invest about choose of business size by calculating net today's value direction annual equivalent product cost and profit index in choose of investment alternatives from present datum which belongs to 3 businesses scaled as small, middle and big ones, necessary for wardrobe productionen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDavranış Bilimlerien_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectMatematiksel Metotlaren_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.subjectİşen_US
dc.subjectKamu Yönetimien_US
dc.subjectBeşeri Bilimleren_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectSosyal Çalışmaen_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.titleElbise dolabı üretimi için yatırım alternatifinin seçilmesi ve mobilya sektöründe bir uygulamaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSelçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue18en_US
dc.identifier.startpage251en_US
dc.identifier.endpage272en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record