Show simple item record

dc.contributor.authorErgün, Nuray
dc.contributor.authorÖncel, Işıl
dc.date.accessioned2019-07-16T15:49:23Z
dc.date.available2019-07-16T15:49:23Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1308-7576
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpFNU1qVXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1302
dc.description.abstractBu çalışmada, buğday bitkisinde kurşun (Pb), çinko (Zn) ve kadmiyum (Cd) ağır metalleri ve bu ağır metallerle birlikte uygulanan ABA ve GA3 hormon etkileşimlerinin kök ve sürgün büyümesi üzerine olan etkileri zamana bağlı olarak (5. ve 10. gün) araştırılmıştır. Her üç ağır metalin yüksek konsantrasyonları ve bu ağır metallerle birlikte uygulanan ABA ve GA3 buğday bitkisinin kök ve sürgün büyümesini engellemiştir. Ağır metallerin konsantrasyon ve uygulama süresinin artışına paralel olarak kök ve sürgün büyümesinin engellenmesi arasında bir paralellik olduğu tespit edilmiştir. Çalışılan parametreler üzerinde genel olarak en toksik etkiyi Cd göstermiş, Cd'u Pb ve Zn izlemiştiren_US
dc.description.abstractIn this study, effects of heavy metals which are lead (Pb), zinc (Zn) and cadmium (Cd), alone, and their interactions with abscisic acid (ABA) and gibberellin (GA3) hormones on the root and shoot growth have been investigated with respect to time (5th and 10th days) in wheat seedlings. All the three heavy metals at high concentrations and interactions of ABA and GA3 hormones with them inhibited the growth of root and stem. It was determined that Cd has shown the most toxic effects and lead and zinc followeden_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.titleEkmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) ilk gelişme döneminde kök ve gövde büyümesi üzerine bazı ağır metal ve ağır metal-hormon uygulamalarının etkilerien_US
dc.title.alternativeEffects of some heavy metals and heavy metal - hormone interactions on the growth of root and shoot on wheat (Triticum aestivum L.) in first vegetation stageen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage11en_US
dc.identifier.endpage17en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record