Show simple item record

dc.contributor.authorKozan, Ramazan
dc.contributor.authorBostancı, Mehmet Ömer
dc.contributor.authorAyas, Bülent
dc.contributor.authorAslan, Ali
dc.contributor.authorBağırıcı, Faruk
dc.date.accessioned2019-07-16T15:53:37Z
dc.date.available2019-07-16T15:53:37Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1300-9818
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRBd05UY3lNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1338
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada, intraserebroventriküler olarak verilen demirin, sıçan serebellar Purkinje hücrelerinde oluşturduğu nörotoksisiteye karşı yağda çözülebilen güçlü bir antioksidan olan vitamin E'nin (?-tokoferol) etkisini araştırdık. Gereç ve Yöntem: Sıçanlar, kontrol, demir ve demir+vitamin E grupları olmak üzere üç gruba ayrıldı. Demir ve demir+vitamin E gruplarındaki sıçanlara intraserebroventriküler olarak demir (FeCl36H2O, 200 mM, 2.5 ?l) verildi. Demir+vitamin E grubundaki sıçanlara operasyonu takiben on gün süreyle 100 mg/kg/gün dozunda vitamin E intraperitoneal olarak verildi. Onuncu günün sonunda, bütün gruplardaki hayvanlar intrakardiyak yolla perfüze edildikten sonra dekapite edildiler. Beyin dokuları çıkarılarak standart histolojik doku takibi uygulandı. Toplam Purkinje hücre sayıları tarafsız sayım metodu olan stereolojik yöntemle hesaplandı. Bulgular: Ortalama toplam Purkinje hücre sayıları, kontrol grubunda 490584±13286; demir grubunda 331497±10764 ve demir+vitamin E grubunda 412118±15842 olarak bulundu. Demir ve demir+vitamin E grupları karşılaştırıldığında, vitamin E'nin demirin indüklediği Purkinje hücre kaybını %32.4'den %15.9'a düşürdüğü bulundu (p<0.01). Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, vitamin E'nin sıçan serebellumunda demirin indüklediği Purkinje hücre kaybını dikkate değer ölçüde geri çevirdiğini gösterdi. Bu nöroprotektif etkinin, vitamin E'nin serbest radikaller üzerine antioksidan aktivitesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractObjective: In this study, we investigated the effect of vitamin E (&amp;#945;-tocopherol), a potent fat-soluble antioxidant, against intracerebroventricular-injected iron-induced neurotoxicity on the cerebellar Purkinje cells in rats. Materials and Methods: Rats were divided into three groups: control, iron and iron+vitamin E groups. Rats in the iron and iron+vitamin E groups received intracerebroventricular iron (FeCl36H2O, 200 mM, 2.5 &amp;#956;l), while those in iron+vitamin E groups were intraperitoneally injected with vitamin E (100 mg/kg/day) once a day after the operation for 10 days. After 10 days, all rats were perfused intracardially and then sacrificed. Brain tissues were removed and standard histological techniques were performed. The total numbers of Purkinje cells were estimated using unbiased stereological techniques. Results: Means of the total numbers of Purkinje cells in the cerebellum were estimated as 490584&plusmn;13286, 331497&plusmn;10764, 412118&plusmn;15842 in the control, iron and iron+vitamin E groups, respectively. Comparison between iron and iron+vitamin E groups revealed that vitamin E significantly attenuates the iron-induced neuron loss from 32.4% to 15.9% (P &lt; 0.01). Conclusion: Findings of the present study show that &amp;#945;-tocopherol considerably reverses iron-induced Purkinje cell loss in cerebellum. It is thought that this effect may be due to the scavenging activity of vitamin E on free radicals.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleSıçan serebellumunda demir nörotoksisitesine karşı vitamin E'nin koruyucu etkisien_US
dc.title.alternativeProtective effect of vitamin E against iron-induced neurotoxicity in the rat cerebellumen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalFırat Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage7en_US
dc.identifier.endpage11en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record