Show simple item record

dc.contributor.authorÖzsoy, Şule Yurdagül
dc.contributor.authorHazıroğlu, Rıfkı
dc.date.accessioned2019-07-16T15:53:38Z
dc.date.available2019-07-16T15:53:38Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1300-0861
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RRNE1qazU=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1340
dc.description.abstractBu olguda, 23 günlük, İngiliz ırkı, dişi bir tayda saptanan akciğer aspergillozisinin makroskobik, mikroskobik ve immunohistokimyasal bulguları tanımlandı. Nekropside akciğerlerde şiddetli hiperemi ile büyüklükleri 0.2 ile 0.5 cm arasında değişen ve zor fark edilen gri nodüller görüldü. Mikroskobik olarak akciğerde bazı alveol ve bronşiol lümenlerinde gözlenen septumlu mantar hifaları hematoksilen eozin, periodic acid- Schiff ve immunoperoksidaz boyama yöntemleri ile ortaya kondu.en_US
dc.description.abstractIn the study, macroscopic, microscopic and immunohistochemical findings of pulmonary aspergillosis was described, in a 23 day old, English breed, female foal. At necropsy 0.2-0.5 cm diameter, difficulty in appearance, greyish in colour nodules with severe hyperemia was observed at lung. Microscopically fungi hyphas with septums were determinated in some alveoli and bronchial lumens by hematoxylin-eosin, Periodic acide Schiff and immunoperoxidase staining methods.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.titleBir tayda akciğer aspergillozisien_US
dc.title.alternativePulmonary aspergillosis in a foalen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume56en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage309en_US
dc.identifier.endpage311en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record