Show simple item record

dc.contributor.authorAksoy, Gürsoy
dc.contributor.authorÖzmen, Erdal
dc.contributor.authorKürtül, İbrahim
dc.contributor.authorÖzcan, Sami
dc.contributor.authorKaradağ, Hüseyin
dc.date.accessioned2019-07-16T15:53:38Z
dc.date.available2019-07-16T15:53:38Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1300-6045
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RnMU5qUTA=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1351
dc.description.abstractThis research aimed at observing the veins of the hearts of 10 Tuj sheep by latex injection. The results documented that the veins draining the heart of Tuj sheep were the great and middle cardiac veins, the right cardiac veins, and the minute cardiac veins. The coronary sinus was determined to be the continuation of the left azygos vein, receiving the great and middle cardiac veins. The left marginal ventricular vein in one heart and the veins draining the left atrium in five hearts were observed to terminate in the coronary sinus. In one cadaver, venous blood of the left atrium was shown to be emptied both into the left azygos vein and the caudal vena cava. Moreover, the left distal ventricular vein was displayed to discharge the venous blood into the coronary sinus in five hearts and into the great cardiac vein in two hearts, yet was not present in three hearts. Venous blood of the left atrium near the aortic arch was displayed to empty into the cranial vena cava in two cadavers. There was another vein ending within the angle where the paraconal interventricular vein became the left circumflex vein, which reflected the angular vein present in the cat and horse. The right semicircumflex vein was seen to be constituted by the right marginal ventricular vein and the right proximal ventricular vein and the right conal vein. The right distal ventricular vein was determined to drain directly into the right atrium. There were also eminent anastomoses between the branches of the cardiac veins observed.en_US
dc.description.abstractBu araştırma, 10 adet Tuj koyununda kalbin drenajını gerçekleştiren venaların lateks enjeksiyonu ile ortaya çıkarılmasını amaçladı. Araştırma sonucunda kalbin drenajının; v. cordis magna, v. cordis media, vv. cordis dextrae ve vv. cordis minimae tarafından sağlandığı tespit edildi. Sinus coronarius’un v. azygos sinistra’nın devamı olduğu ve v. cordis magna ile v. cordis media’nın sinus coronarius’a açıldığı belirlendi. Aynı zamanda, bir kalpte v. marginis ventricularis sinistri’nin ve beş kalpte atrium sinistrum’u drene eden damarların da sinus coronarius’a döküldüğü saptandı. Bir materyalde atrium sinistrum’un venöz kanının hem v. azygos sinistra’ya hem de v. cava caudalis’e boşaldığı tespit edildi. V. distalis ventriculi sinistri’nin beş kalpte sinus coronarius’un oluşumuna katıldığı, iki kalpte v. cordis magna’ya açıldığı ve üç kalpte de bulunmadığı görüldü. Atrium sinistrum’un arcus aorta’ya yakın bölümünün venöz kanının iki kadavrada v. cava cranialis’e döküldüğü saptandı. V. interventricularis paraconalis’in v. circumflexa sinistra haline geldiği yerden ayrılan ve kedi ile attaki v. angularis’i anımsatan bir vena tespit edildi. V. marginis ventricularis dextri, v. proximalis ventriculi dextri ve v. coni arteriosi olarak isimlendirilen damarların birleşerek v. semicircumflexa dextri’yi meydana getirdikleri görüldü. V. distalis ventriculi dextri’nin ise, doğrudan atrium dextrum’a drene olduğu belirlendi. Koroner venlerin dalları arasında belirgin derecede anastomozların şekillendiği gözlendi.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.titleThe venous drainage of the heart in the Tuj sheepen_US
dc.title.alternativeTuj Koyununda kalbin venöz drenajıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage279en_US
dc.identifier.endpage286en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record