Show simple item record

dc.contributor.authorOktar, Süleyman
dc.contributor.authorAydın, Mehmet
dc.contributor.authorYönden, Zafer
dc.contributor.authorAlçin, Ergül
dc.contributor.authorİlhan, Selçuk
dc.contributor.authorNacar, Ahmet
dc.date.accessioned2019-07-16T15:53:39Z
dc.date.available2019-07-16T15:53:39Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1302-8723
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRBM05UQXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1372
dc.description.abstractCaffeic acid phenethyl ester (CAPE) is a natural product with potent anti-inflammatory, antitumor and antioxidant activities and attenuates inflammation and lipid peroxidation induced by ischemia-reperfusion injury. The purpose of the present study was to investigate the effects of CAPE on isoproterenol (ISO) -induced myocardial infarction. Methods: A randomized controlled experimental design was used in this study. Rats were divided into four groups and treated with saline, CAPE, ISO and ISO+CAPE. Rats were treated with CAPE (10 μmol kg/day i.p.) or saline starting 3 days before injecting ISO (150 mg /kg s.c., 24 hours). Seven days later, rats were sacrificed and the hearts were excised for biochemical analyses and microscopic examination. One-way ANOVA test with post hoc multiple comparisons using LSD method were used for statistical analysis of the data. Results: The administration of ISO alone resulted in higher myeloperoxidase (MPO) activity, lipid peroxidation, superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) than in the control. The enzyme activities did not change in rat given CAPE alone. CAPE treatment prevented the increase in MPO activity and malondialdehyde, but did not affect the activities SOD and CAT enzymes. Conclusion: In light of these results, we conclude that CAPE prevents MPO-and lipid peroxidation-mediated myocardial injury via inhibition of neutrophil’s MPO activity.en_US
dc.description.abstractKafeik asit fenetil ester (CAPE) güçlü antiinflamatuvar, anti-tümör ve antioksidan özelliklere sahip doğal bir üründür ve iskemi-reperfüzyonun indüklediği inflamasyonu ve lipid peroksidasyonu azaltır. Bu çalışmanın amacı isoproterenol (ISO) indüklü miyokardiyal infarktüs üzerine CAPE tedavisinin etkilerini incelemektir. Yöntemler: Bu çalışmada rasgele deneysel kontrollü araştırma dizaynı seçildi. Sıçanlar dört gruba ayrıldı: Kontrol, CAPE, ISO, ISO+CAPE. CAPE (10 ?mol kg/gün i.p.) ve ISO (150 mg /kg s.c.) tek başlarına ratlara 7 gün süreyle verildi. ISO+CAPE grubunda ise ratlara ISO (150 mg /kg s.c.) uygulamasından 3 gün önce CAPE (10 ?mol kg/gün i.p.) verilmeye başlandı. Yedi günlük deney periyodunun sonunda ratlar öldürüldü ve biyokimyasal analizler için kan ve doku örnekleri alındı. Verilerin istatistiksel analizi tek-yönlü ANOVA ve post-hoc LSD testi ile yapıldı. Bulgular: Tek başına ISO uygulanması sonucu myeloperoksidaz (MPO) aktivitesi, lipid peroksidasyonu, süperoksit dismutaz (SOD) ve katalaz (CAT) aktiviteleri arttı. Tek başına CAPE uygulaması ise enzim değerlerini kontrole göre değiştirmedi. CAPE tedavisi verilen grupta ise MPO aktivitesi ve malondialdehit seviyesi düşerken, CAT ve SOD aktivitesi değişmedi. Sonuç: Mevcut bulgular CAPE tedavisinin nötrofil MPO aktivitesini inhibe ederek MPO ve lipid peroksidasyon aracılı miyokardiyal hasarı önlediğine işaret etmektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKalp ve Kalp Damar Sistemien_US
dc.titleEffects of caffeic acid phenethyl ester on isoproterenol-induced myocardial infarction in ratsen_US
dc.title.alternativeKafeik asit fenetil esterin sıçanlarda isoproterenol indüklü miyokardiyal infarktüs üzerine etkilerien_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalAnadolu Kardiyoloji Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage298en_US
dc.identifier.endpage302en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record