Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Muamber
dc.contributor.authorBenli, Nurtaç
dc.date.accessioned2019-07-16T15:53:40Z
dc.date.available2019-07-16T15:53:40Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn2148-7510
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRJeE5EazNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1390
dc.description.abstractBu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının cinsiyete, öğretim türüne ve sınıf düzeyine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki 400 sınıf öğretmeni adayı üzerinde yapılmıştır. Verilerin toplanmasında okuma alışkanlığına yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, t testi ve oneway anova kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının okuma alışkanlığına yönelik tutumlarında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olduğu, öğretim türü ve sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThis study aims to investigate class teacher candidates’ attitudes towards reading habit according to some variables, such as, gender, type of education and grade level. The study was carried out on 400 class teacher candidates in Faculty of education in Mustafa Kemal University. For obtaining data, attitude scale of reading habit was used. Mean, Standard deviation, t-test oneway anova were used in analyzing data. The study revealed that there was a significant difference according to gender in attitudes of class teacher candidates towards reading habits, however, there was not a significant difference according to type of education and grade level.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleSınıf öğretmeni adaylarının okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesien_US
dc.title.alternativeAnalyzing pre-service classroom teacher candidates’ attitudes towards reading habit according to some variablesen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalErzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage281en_US
dc.identifier.endpage291en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record