Show simple item record

dc.contributor.authorNazlıcan, Ersin
dc.contributor.authorAkbaba, Muhsin
dc.contributor.authorKoyuncu, Hikmet
dc.contributor.authorSavaş, Nazan
dc.contributor.authorKaraca, Burhan
dc.date.accessioned2019-07-16T15:53:41Z
dc.date.available2019-07-16T15:53:41Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1303-734X
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFeE9UTXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1396
dc.description.abstractAMAÇ: Serviks kanseri, kadınlarda endometrium adenokarsinomundan sonra en sık saptanan genital sistem kanseridir. Serviks kolay ulaşılabilir bir organ olduğundan, bu organın kanserlerinde Papanicolau (Pap) smear sayesinde erken tanı yapılabilmekte ve prognoz anlamlı ölçüde iyileşmektedir. Bu hastalıkta iki tane pik vardır. Birincisi 35-39, ikincisi ise 60-64 yaş civarıdır. Bu çalışmanın amacı; Kisecik sağlık ocağı bölgesinde 35-40 yaş arası kadınlarda servikal kanseri taraması yapmaktır. YÖNTEM: Bu araştırma, Hatay ili Kisecik sağlık ocağı bölgesindeki 35-40 yaş arası kadınlarda yapılan toplum tabanlı kesitsel tanımlayıcı bir çalışmadır. 35-40 yaş arası 187 kadından bekar olan 10 kişi hariç tutularak 177 kadının 150’sine (%84,7) ulaşılarak çalışmayı tamamladık. Kadınlardan servikal smear örneği alınarak patoloji laboratuarında Bethesda 2001 sınıflamasına göre değerlendirildi. BULGULAR: Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 37,55±1,77 yıl idi. Alınan servikal smearlerin patoloji laboratuvarında değerlendirilmesi sonucunda; 73’ü (%48,7) normal, 36’sı (%24,0) non spesifik enflamasyon, 20’si (%13,3) bakteriyel vajinozis, 19’u (%12,7) enflamasyona sekonder reaktif değişiklikler ve 2’si (%1,3) ASC-US olarak rapor edildi. SONUÇ: Ucuz ve kolay uygulanabilir Pap smear testi ile yaygın olarak toplum tabanlı tarama programları yapılarak erken evrede servikal lezyonlar yakalanmalıdır, ayrıca yapılacak eğitimlerle kadınların serviks kanseri hakkındaki bilgi düzeyleri arttırılmalı, farkındalık yaratılmalıdır.en_US
dc.description.abstractAIM: Cervical cancer is the most frequently seen genital system cancer in women after endometrium adenocarcinoma. Because cervical is an easy reach organ, early diagnosis can be done due to Papanicolau (Pap) smear in the cancer cases of this organ and prognosis ameliorates considerably. In this ailment there are two peaks. The first one is around the ages 35-39, the second one is around the ages 60-64. The aim of the study is to scan cervical cancer among the women between the ages of 35-40 in the district of Kisecik health office. METHOD: This study is a definitional, society based sectional study performed among the women between the ages of 35- 40 in the district of Kisecik in Hatay. 187 women between the ages of 35- 40 were enrolled to the study; 10 out of 187 women who were single were not included to the study. The study was completed after enrolling 150 women out of 177. Cervical smear samples were taken from the participants; and these samples were evaluated in a pathology laboratory according to the Bethesda 2001 scale. RESULTS: The avarage age of the participants was 37.55±1.77. After the evaluation of the cervical smears in the pathology laboratory, the results were normal for 73 participants (%48.7). 36 participants (%24.0) had non specific inflamation, 20 participants (%13.3) had bacterial vaginosis, 19 participants (%12.7) had seconder reactive changes to the inflamation and 2 participants (%1.3) was reported to be ASC-US. CONCLUSION: By the help of cheap and easily applied Pap smear test, society based scanning programmes can be performed frequently and thus; servical lesions may be detected in early phases. Furthermore through education, the level of information about cervical cancer should be raised and consciousness should be created.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleHatay ili Kisecik bölgesinde 35–40 yaş arası kadınlarda serviks kanseri taramasıen_US
dc.title.alternativeCervical cancer screening between 35–40 aged women at Kisecik region of Hatay provinenceen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalTSK Koruyucu Hekimlik Bültenien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.startpage471en_US
dc.identifier.endpage474en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record