Show simple item record

dc.contributor.authorÖzşahin, Emre
dc.date.accessioned2019-07-16T15:53:45Z
dc.date.available2019-07-16T15:53:45Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1304-429X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1446
dc.description.abstractBu çalışmada Akdeniz Havzasının en önemli deltalarından biri olan Asi (Orontes) Nehri deltasındaki doğal çevre sorunları coğrafi bir yaklaşımla açıklanmıştır. Delta alanını etkileyen jeoloji, jeomorfoloji, tektonizma, iklim, akarsular ve insan faktörü gibi etmen ve süreçler ortaya konmuştur. Bu faktörlere bağlı olarak gelişen toprak erozyonu, depremsellik, taşkın ve çekikler, kıyı kumulları, denizel etkenler, yerleşme sorunları ve çevre kirliliği gibi doğal çevre problemleri ele alınmıştır. Sonuçta delta alanında bu problemlerle ilişkili olan bazı çevre sorunlarının yaşandığı belirlenmiştir. Bu yüzden derhal planlı, doğru ve kalıcı önlemler alınmazsa deltanın gelişimi ve geleceğinde bu sorunların dönüşü olmayan ciddi zararlara yol açacağı vurgulanmıştır. Söz konusu deltaik ekosistemin devamı için bütün bunlar şarttır.en_US
dc.description.abstractIn this study, natural environment problems explained with a geographical approach in the Asi (Orontes) River Delta which is one of the most important deltas of Mediterranean Basin. Factors and processes which effecting delta areas such as geology, geomorphology, tectonism, climate, rivers and human factor had been produced. Natural environment problems which these factors are bound to under debated are exposed like soil erosion, earthquakes, flood and drainage, coastal dunes, marine factors, settlement problems and environmental pollution. Eventually, some environment problems are lived relatived this problems determined in the delta area is put forward. Therefore it was stressed that if immediately taken planned, right and permanent precautions, these problems will cause to past retrieve serious problems on evolution and futurity of delta. All of these conditional for contiuning of deltaic system which is at issue.English
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleAsi (Orontes) Nehri deltasındaki (Hatay/Türkiye) doğal çevre sorunlarına coğrafi bir yaklaşımen_US
dc.title.alternativeA geographical approach at natural environment problems in the Asi (Orontes) River delta (Hatay/Turkey)en_US
dc.typearticleen_US
dcterms.abstract
dc.relation.journalMustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue13en_US
dc.identifier.startpage445en_US
dc.identifier.endpage475en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record