Show simple item record

dc.contributor.authorÇınar, Miyase
dc.contributor.authorErat, Serkan
dc.contributor.authorArıkan, Şevket
dc.contributor.authorMamak, Nuri
dc.contributor.authorOğrak, Yusuf Ziya
dc.contributor.authorGüzel, Murat
dc.date.accessioned2019-07-16T15:53:49Z
dc.date.available2019-07-16T15:53:49Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1304-7280
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFeU5UUTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1489
dc.description.abstractBu çalışma Kangal köpeklerinde bazı biyokimyasal parametreler üzerine yaş ve cinsiyetin etkilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 40 ergin (1-10 yaş, 20 erkek ve 20 dişi) ve 32 genç (1-11 aylık, 12 erkek ve 20 dişi) olmak üzere toplam 72 sağlıklı Kangal köpeğinden alınan kan örneklerinin plazmalarında alanin aminotransferaz (ALT), ?-glutamil transpeptidaz (GGT) aktiviteleri, total kolesterol, total bilirubin, üre, total protein, albumin ve globulin düzeyleri belirlenmiştir. Ergin erkek köpeklere göre genç erkeklerde plazma total kolesterol düzeyi yüksek (p<0.05), total protein ve globulin düzeyleri ise düşük (p<0.01) bulunmuştur. Ergin dişi köpeklerde plazma GGT aktivitesi, total protein ve globulin düzeylerinin genç dişilere göre daha yüksek (p<0.05) olduğu, total kolesterol (p<0.01) ve total bilirubin (p<0.05) düzeylerinin ise düşük olduğu saptanmıştır. Cinsiyet dikkate alındığında ise, genç köpeklerde plazma GGT aktivitesi ve albumin düzeyinin, ergin köpeklerde de total protein ve albumin seviyelerinin erkek köpeklerde dişi köpeklerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Sonuç olarak, çalışmada elde edilen veriler, ülkemiz için genetik bir kaynak olan Kangal köpeklerinin bazı biyokimyasal parametrelerinin yaş ve cinsiyetten etkilendiğini göster- miştir. Ayrıca Kangal ırkına ait bazı biyokimyasal değerlere ait referans aralıklarının yaş ve cinsiyete göre belirlenme- siyle, hem klinisyenlere hem de Kangal köpekleriyle araştırma yapanlara katkı sağlayabileceği düşünülmektedien_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to determine the effect of age and gender on some biochemical parameters of Anatolian shepherd dog. A total of 72 healthy Anatolian shepherd dog, 40 adults (1 to 10 years of age, 20 males and 20 females) and 32 youngs (1 to 11 months of age, 12 males and 20 females), were used. The alanine aminotransferase (ALT), &amp;#947;-glutamyl transpeptidase (GGT), total cholesterol, total bilirubin, urea, total protein, albumin and globulin levels were determined in blood samples. Total protein and globulin levels were found low (p&lt;0.01), and total cholesterol (p&lt;0.05) level was found high in the young males compared to the adult males. It was found that the GGT, total protein and globulin levels were higher (p&lt;0.05), total cholesterol (p&lt;0.01) and total bilirubin (p&lt;0.05) levels were lower in the adult females than were in the young females. The GGT activity and albumin level in the young dogs and total protein and albumin levels in the adult dogs were higher in the male dogs than were in the female dogs (p&lt;0.05). In conclusion, this study showed that biochemical parameters of Anatolian shepherd dog, which is an invaluable genetic resource of Turkey, were affected by the age and gender. Furthermore; it is suggested that the detection of the reference range at some biochemical parameters in Kangal dog species according to age and sex will help not only veterinary surgeon but also investigators working on Kangal dogs.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.titleKangal köpeklerinde bazı biyokimyasal parametreler üzerine yaş ve cinsiyetin etkisien_US
dc.title.alternativeEffect of age and gender on some biochemical parameters of Anatolian shepherd dogen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalErciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage109en_US
dc.identifier.endpage116en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record