Now showing items 1-1 of 1

    • Görice sancağında depremler (1893-1912) 

      Özbozdağlı, Özer (Trakya Üniversitesi, 2019)
      Manastır vilayeti depremsellik açısından Osmanlı Makedonyası’nın en riskli ve Balkan Yarımadasının en aktif sismik bölgelerinden biridir. Manastır vilayetinde meydana gelen depremlerin Struga-Ohri-Görice hattında yoğunlaştığı ...