Show simple item record

dc.contributor.authorAyıntap, Emre
dc.contributor.authorKeskin, Uğurcan
dc.contributor.authorÇoşkun, Mesut
dc.contributor.authorİlhan, Özgür
dc.contributor.authorSemiz, Hilal
dc.contributor.authorÖksüz, Hüseyin
dc.date.accessioned2019-07-16T15:53:50Z
dc.date.available2019-07-16T15:53:50Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1300-0659
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFNU5qQTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1505
dc.description.abstractAmaç: Katarakt ameliyatı öncesi daha etkili ve hızlı bir pupilla dilatasyonu sağlamak amacıyla topikal olarak kullanılan %2,5'luk fenilefrin HCI (Mydfrin) damlanın, sistemik kan basıncına etkilerini belirlemek. Gereç ve Yöntem: Prospektif 44 hastaya katarakt ameliyatı öncesi pupilla dilatasyonu amacıyla 5’er dakika ara ile 3 defa %2,5'luk fenilefrin HCI damla damlatıldı. Damla öncesi ve damla sonras› 15. ve 30. dakikalarda sistemik kan bas›nçlar› ölçüldü. Sonuçlar: Hastaların %2,5'luk fenilefrin HCI damla damlatılmadan önceki ortalama sistolik kan basınçları 119,7 mmHg iken, damla sonrası 15. dakikada ortalama sistolik kan bas›nçlar› 125,3 mmHg, 30. dakikada ortalama sistolik kan basınçları 121,2mmHg olarak bulundu. Diastolik kan basınçları ortalaması; damla öncesi 75,9 mmHg iken, damla sonrası 15. dakikada 76,9 mmHg, 30. dakikada 75,3 mmHg olarak ölçüldü. ıstatistiksel açııdan; damla öncesine göre, damla sonras› 15. dakikada daha belirgin olmak üzere, 15. ve 30. dakikalarda sistolik kan bas›nçlar›nda anlaml› bir değişim söz konusuydu. (p=0,003 ve p=0,042) Diastolik kan basınçlarında ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Tartışma: Katarakt operasyonu öncesi daha etkili ve hızlı bir pupilla dilatasyonu amacıyla kullanılan %2,5'luk fenilefrin HCI damla, 15. dakikada daha belirgin olmak üzere 30. dakikaya kadar devam eden, sistolik kan basıncı artışına yol açabilmektedir. Hipertansiyonu olan hastalarda %2,5’luk fenilefrin HCl kullanırken dikkat edilmelidir. (Turk J Ophthalmol 2011; 41: 164-6en_US
dc.description.abstractPurpose: To evaluate the effect of topical phenylephrine HCl 2.5% (Mydfrin), used as a fast and effective mydriatic before cataract surgery, on systemic blood pressure. Material and Method: Topical phenylephrine HCl 2.5% was administered 3 times with 5-minute intervals before cataract surgery to 44 eyes of 44 patients. The systemic blood pressure was measured preoperatively and at 15 and 30 minutes. Results: The mean systolic blood pressure before the topical administration of phenylephrine HCl 2.5% was 119.7mmHg, while 15 and 30 minutes later, it was 125.3 mmHg and 121.2 mmHg, respectively. The mean diastolic blood pressure before the topical administration of phenylephrine HCl 2.5% was 75.9 mmHg; 15 and 30 minutes later, it was 76.9 mmHg and 75.3 mmHg, respectively. The increase in systolic blood pressure at 15 and 30 minutes was statistically significant (p=0.003 and p=0.042). The change in diastolic blood pressure was not statistically significant. Discussion: Phenylephrine HCl 2.5%, which is used preoperatively as a fast and effective mydriatic for cataract surgery, can increase the systolic blood pressure. This effect is most significant at 15 minutes and lasts at least 30 minutes. This agent should be used with care in hypertensive patients. (Turk J Ophthalmol 2011; 41: 164-6)en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGöz Hastalıklarıen_US
dc.titleKatarakt cerrahisi öncesi kullanılan topikal %2,5'luk fenilefrin HCI damlanın sistemik kan basıncına etkisien_US
dc.title.alternativeEffects of topical phenylephrine HCl 2.5% used before cataract surgery on systemic blood pressureen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Oftalmoloji Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume41en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage164en_US
dc.identifier.endpage166en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record