Show simple item record

dc.contributor.authorKeskin, Uğurcan
dc.contributor.authorAyıntap, Emre
dc.contributor.authorÖztürk, Oktay Hasan
dc.contributor.authorÖzyurt, Hüseyin
dc.contributor.authorCoşkun, Mesut
dc.contributor.authorİlhan, Özgür
dc.contributor.authorAyhan Tuzcu, Esra
dc.date.accessioned2019-07-16T15:53:50Z
dc.date.available2019-07-16T15:53:50Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1304-3900
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZd09UTTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1508
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı Behçet Hastalığı’nın aktif ve inaktif dönemlerinde oksidan /antioksidan sistemin durumunu değerlendirmek için serum malondialdehid, nitrik oksit seviyeleri ile glutatiyon peroksidaz ve süperoksit dismutaz enzim aktivitelerinin ölçülmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza Behçet Hastalığı tanısı almış 22 hasta dahil edildi. Klinik değerlendirmede klinik semptomlarda kötüleşme ve üveiti olan hastalar aktif dönem olarak değerlendirildi. Nitrik oksidin in vitro ve in vivo üretiminin göstergesi olan nitrit miktarı Griess reaksiyonu ile ölçüldü. Serum malondialdehid seviyesi, malondialdehidin tiyobarbitürik asit ile 90-100 oC’de reaksiyona girmesine dayanan bir metot ile ölçüldü. Toplam süperoksit dismutaz aktivitesi ölçümü, xanthine/xanthine oksidasyon sistemi ile elde edilen O2 ile nitroblue tetrozolyumun indirgenmesinin inhibisyonuna dayanan yöntem ile ölçüldü. Glutatiyon peroksida Bulgular: Aktif dönemdeki malondialdehid (aktif: 2,927 ± 0,292 µmol / L, inaktif: 2,145 ± 0,188 µmol / L)ve nitrik oksit (aktif: 115,03 ± 3,28 µmol / L , inaktif: 78,20 ± 5,33 µmol / L) seviyeleri anlamlı olarak yüksek bulundu(p<0,05). Glutatiyon peroksidaz (aktif: 89,170 ± 5,83 U / L, inaktif: 140,99 ± 11,10 U / L) ve süperoksit dismutaz (aktif: 6,094 ± 0,467 U / L, inaktif: 7,688 ± 0,429 U / L) aktivitelerinde ise aktif dönemde inaktif dönem ile kıyaslandığında anlamlı azalma tespit edildi (p<0,05) Sonuç: Bu bulgular Behçet Hastalığı’nda oksidan/antioksidan dengenin bozulduğunu ve oksidatif stres olarak adlandırılan durumun oluştuğunu desteklemektedir. Behçet Hastalığı'nın şiddeti de bozulmuş olan antioksidan mekanizmaya bağlı olabilir. Bu bulgular hastalığın patogenezi ve prognozu ile ilgili bilgilere katkı sağlamaktadır ve konu ile ilgili yeni çalışmalara olan ihtiyacı göstermektedir.en_US
dc.description.abstractAim: The purpose of this study was to evaluate the serum malondialdehyde, nitric oxide levels, glutathione peroxidase and superoxide dismutase activities in patients with Behcet’s Disease both in their active and inactive periods to assess the oxidant/antioxidant status. Material and Methods: Twenty two patients with Beh&ccedil;et’s disease were included to the study. Patients with worsening of clinical symptoms along with having uveitis were considered to be in active period. Quantitation of nitrite, which is an indicator of nitric oxide in vivo and in vitro, is based on Griess reaction. Serum malondialdehyde concentrations were determined by a method based on the reaction with thiobarbituric acid. Total superoxide dismutase activity was determined by the inhibition of nitroblue tetrazolium reduction by O2 generated by the xanthine/ xanthine oxidizing system. Glutathione peroxidase activity was measured with the method of Paglia and Valentine. Results: Malondialdehyde activity (active: 2,927 &plusmn; 0,292 &micro;mol / L, inactive: 2,145 &plusmn; 0,188 &micro;mol / L) and nitric oxide (active: 115,03 &plusmn; 3,28 &micro;mol / L , inactive: 78,20 &plusmn; 5,33 &micro;mol / L) levels in active period were increased significantly (p&lt;0,05). Whereas, the activities of glutathione peroxidase (active: 89,170 &plusmn; 5,83 U / L, inactive: 140,99 &plusmn; 11,10 U / L) and superoxide dismutase (active: 6,094 &plusmn; 0,467 U / L, inactive: 7,688 &plusmn; 0,429 U / L) were decreased significantly in active period (p&lt;0,05). Conclusion: Our findings confirm the presence of deteriorated oxidant/antioxidant equilibrium in favour of oxidative stress. The severity of Beh&ccedil;et’s disease may be arise from impaired antioxidant mechanisms.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleBehçet hastalarında oksidatif stress ve antioksidan savunma mekanizmasıen_US
dc.title.alternativeOxidative stress and antioxidant defence system In patients with Behcet's diseaseen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalTıp Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage155en_US
dc.identifier.endpage160en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record