Show simple item record

dc.contributor.authorTatar, Erdal
dc.contributor.authorKarakuyu, Yunus
dc.contributor.authorTüysüz, Cengiz
dc.date.accessioned2019-07-16T15:53:52Z
dc.date.available2019-07-16T15:53:52Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1304-429X
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFM09EQXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1525
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının bilimsel teori, yasa ve hipotez kavramları ile ilgili yanlış anlamalarını ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın örneklemini Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği programı ikinci sınıfta okuyan toplam 140 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; bilimsel teori, yasa ve hipotez kavramları ile ilgili açık uçlu sorular kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler betimsel bir analize tabi tutulmuştur. Çalışmanın sonuçları öğretmen adaylarının bilimsel teori, yasa ve hipotez kavramlarına ilişkin bazı yanlış anlamalara sahip olduklarını göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of the study was to find out prospective primary school teachers’ misunderstandings about the concept of scientific theory, law and hypothesis. The sample of the study consists of 140 prospective primary school teachers who study in 2nd grade in the Department of Primary Education, Faculty of Education in Mustafa Kemal University. Open-ended questions were asked as data collection instrument about the concept of theory, law and hypothesis. In analyzing data which were collected from the research, the researcher used descriptive analysis techniques. The findings of the research indicated that prospective primary school teachers have some misunderstandings about the concept of theory, law and hypothesis.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleSınıf öğretmeni adaylarının bilimin doğası kavramları: Teori, yasa ve hipotezen_US
dc.title.alternativeProspective primary school teachers’ concepts of the nature of science: Theory, law and hypothesisen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalMustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue15en_US
dc.identifier.startpage363en_US
dc.identifier.endpage370en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record