Show simple item record

dc.contributor.authorAksu, Taylan
dc.contributor.authorÖzsoy, Bülent
dc.contributor.authorSarıpınar Aksu, Devrim
dc.contributor.authorYörük, Mehmet Akif
dc.contributor.authorGül, Mehmet
dc.date.accessioned2019-07-16T15:53:53Z
dc.date.available2019-07-16T15:53:53Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1300-6045
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRBNU5qTTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1533
dc.description.abstractThe effects of replacing inorganic with lower levels of organic trace minerals of Zn, Cu and Mn on growth performance, mineralexcretion and mineral concentration in tibia were investigated in broilers. One-day-old Ross-308 broiler chicks were used. Chicks were divided into 4 different groups as 1 control and 3 experimental groups consisted of 50 chicks. All groups were also divided into 5 replicates containing 10 chicks. Starter (0-21 d) and finisher (21-42 d) broiler diets which not included Zn, Cu and Mn wereused. Specially prepared mineral premix (containing at 40 mg Zn, 80 mg Cu and 60 mg Mn levels of inorganic minerals in each kg as sulphate form) added to control diet in the level of recommended by NRC. Mineral content of the control diet was prepared usingstandard inorganic mineral premix that reflects the normal supplementary levels and source of trace minerals for commercial broilerfeed recommended by National Research Council. In the experimental diets, mineral premix was also prepared as inorganic formsexcept of Zn, Cu and Mn. Organically complexed Zn, Cu, and Mn were separately added into basal diet at 1/3, 2/3 and 3/3 proportions as BioplexTM instead of inorganic forms of those mineral recommended levels by NRC. Experiment lasted 42 days. Results showedthat organically complexed trace minerals can be used at a much lower concentration than the current recommended as inorganicminerals, without a negative impact on performance, while also decreasing the excess mineral excretion. Further studies are needed to determine the proper level of organic trace minerals by taking tibia mineral levels into consideration.en_US
dc.description.abstractAraştırma, etlik piliç rasyonlarına inorganik formları yerine daha düşük seviyelerde organik bakır, çinko ve mangan ilavesinin etlik piliçlerde performans, tibia mineral yoğunluğu ve dışkı mineral atılımı üzerine etkilerini belirlemek amacı ile yürütüldü. Araştırmada toplam 200 adet bir günlük yaşta Ross-308 civciv kullanıldı. Civcivler biri kontrol diğer üçü deneme grubu olmak üzere her biri 10’ar civcivli beş tekrardan oluşan dört gruba tesadüfi olarak dağıtıldı. Araştırmada bakır, çinko ve mangan içermeyen standart etlik piliç büyütme (0-21 gün) ve bitirme (21-42 gün) yemleri kullanıldı. Kontrol (inorganik) grubu yemlerine kg’ında sülfat formunda 40 mg Zn, 8mg Cu ve 60 mg Mn içeren özel olarak hazırlanmış mineral karışımı NRC tarafından bildirilen seviyelerde katıldı; deneme gruplarına ise bu minerallerin sırasıyla 1/3, 2/3 ve 3/3’ü oranında organik formlarını (Bioplex TM) içeren özel olarak hazırlanmış mineral karışımı ilave edildi. Araştırma 42 gün sürdürüldü. Araştırma sonucunda, NRC tarafından etlik piliçler için bildirilen inorganik Zn, Cu ve Mn seviyeleri yerine daha düşük miktarlarda organik formlarının katılabileceği; mineral seviyelerindeki bu azaltmanın etlik piliç performansını olumsuz etkilemediği; dışkı ile atılan mineral yoğunluğunu azalttığı; etlik piliç diyetlerinde en uygun mineral seviyelerinin belirlenebilmesi için tibia mineral yoğunluğunun da göz önüne alındığı ileri çalışmalara ihtiyaç olduğu kanaatine varıldı.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.titleThe effects of lower levels of organically complexed zinc, copper and manganese in broiler diets on performance, mineral concentration of tibia and mineral excretionen_US
dc.title.alternativeEtlik piliç diyetlerinde daha düşük seviyelerde organik çinko, bakır ve manganın performans, tibia mineral yoğunluğu ve dışkı mineral atılımı üzerine etkilerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage141en_US
dc.identifier.endpage146en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record