Show simple item record

dc.contributor.authorTutanç, Murat
dc.contributor.authorBilen, Gülseren
dc.contributor.authorZeren, Cem
dc.contributor.authorBoşnak, Mehmet
dc.contributor.authorKarakuş, Ali
dc.date.accessioned2019-07-16T15:53:54Z
dc.date.available2019-07-16T15:53:54Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1018-5275
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpRNE1ESXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1541
dc.description.abstractAmaç: Acil servisimize getirilen suda boğulma ve boğulayazma vakalarını değerlendirmek. Yöntemler: Çalışmaya 2002-2006 yılları arasında acil servisimize boğulma nedeniyle getirilen, dosya bilgileri tam, toplam 12 olgu alınmış- tır. Hastalar demografik ve klinik özelliklerine göre incelenmiştir. Bulgular: Olguların 10'u erkek, 2'si kadın, yaş dağılımı 1.5-9 yaş arasında idi. Boğulma olaylarının %41.6'sı havuzda gerçekleş- mişti. Beş vakaya ilk 5 dakikada aileleri tarafından müdahale edilmişti. Yedisinde solunum sıkıntısı mevcut, 4'ünde ise solunum yoktu. Glasgow Koma Skalası ortalama 7 idi. Olguların tümü hipotermikti. Dördünde metabolik asidoz, birinde trombositopeni vardı. On olguda SO2 %90'ın altında idi. Beş hastada pnomoni, 2 hastada pnömotoraks, 2 hastada konvülsiyon oluştu. Onbirine antibiyoterapi, 4'üne ventilatör desteği, 2'sine antikonvülsan ilaç, 2 hastaya kapalı tüp drenajı uygulandı. Vakaların 4'ü öldü, 8'i şifa ile taburcu edildi. Sonuç: Suda boğulma çocukların sık karşılaştığı ve ölüm riski yüksek olan bir durumdur. Özellikle yerleşim bölgelerindeki su birikintisi, akarsu, yüzme havuzları ve eğlence plajlarında gerekli olan boğulmayı önleyici güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Ayrıca ailelere temel ilk yardım eğitimi verilmesi hayat kurtarıcı bir çaba olacaktır.en_US
dc.description.abstractObjective Evaluation of drowning and near-drowning cases taken to emergency room. Methods: A total of 12 drowning and neardrowning cases taken to the emergency room within 2003-2005 time period were included in the study. Patients were analyzed according to demographic and clinical characteristics. Results: 10 cases were males and 2 cases were females, age distribution was between 1.5-9. 41.6% of drownings had occurred in a pool. Five cases had been intervened by their families in first 5 minutes. Seven of the cases had had respiratory distress, while breathing had stopped in 4 cases. Mean Glasgow Coma Scale average had been 7. All cases had been hypothermic. Four patients had been in metabolic acidosis, one had had thrombocytopenia. Ten patients’ SO2 had been below 90%. Five patients had had pneumonia; pneumothorax had occurred in 2 patients, and convulsions had occurred in other 2 patients. Antibioteraphy had been given for 11 cases, ventilator supports had been applied for 4 cases, anticonvulsant therapy had been given for 2 cases and 2 patients had undergone a closed tube drainage. Four cases had died, 8 cases had been discharged with cure. Conclusion: Drowning is a high risk of death in children, it is frequently encountered. Especially, security precautions should be provided for settlements near ponds, rivers, swimming pools, or entertainment beaches in order to prevent drowning. In addition, basic first aid training of families will be a a life-saving efforten_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAdli Tıpen_US
dc.titleÇocuk yoğun bakım ünitesinde takip edilen suda boğulma ve boğulayazma olgularıen_US
dc.title.alternativeCases of drowning and near - drowning in pediatric intensive care uniten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAdli Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage177en_US
dc.identifier.endpage182en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record