Show simple item record

dc.contributor.authorÇetin, Bayram
dc.contributor.authorÖzşahin, Emre
dc.date.accessioned2019-07-16T15:53:55Z
dc.date.available2019-07-16T15:53:55Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFNU16a3pNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1547
dc.description.abstractBu çalışmada Gönen’deki termal kaynakların turizm faaliyetleri ile ekonomik ve mekânsal değişim üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu nedenle öncelikle kaynakların fiziki özellikleri değerlendirilmiş ve yakın çevresiyle karşılaştırılmıştır. Gönen modern anlamda ülkemizin ilk termal turizm merkezlerindendir. Özellikle 1950’lerden sonra başlayan yatırımlarla gelişme gösteren termal turizm yerel ekonominin temel sektörlerinden biri olmuştur. Sektör büyük bölümü yerli olmak üzere yıllık ortalama 120-130 bin arasında değişen turiste hizmet vermektedir. Günümüzde sektör Gönen’le sadece ekonomik boyutuyla değil, aynı zamanda sosyo-kültürel ve hatta imaj ve simgesel boyutlarıyla da bütünleşmiştir. Turizm aktiviteleri ekonomik ve sosyal yapının yanında, mekânı da şekillendirmiştir. Bilhassa kentin yatay gelişimi ve kentsel arazi kullanımındaki etkisi gözle görülür boyutadır. Bu nedenle çok kapsamlı yeni bir planlamaya gereksinimin olduğu söylenebilir.en_US
dc.description.abstractThis study examines the effects of Gönen hot springs on tourism activities and economic and spatial change. For that reason, firstly physical properties of these hot springs are evaluated and even compared with their vicinity. In modern sense, Gönen is one of first thermal tourism center of our country. Thermal tourism which especially made progress thanks to the investments started following 1950s has become one of the main sectors of the local economy. This sector provides service to 120.000 or 130.000 visitors – mostly domestic tourists – on average every year. Today, the sector has become integrated with Gönen not only in economic sense but in socio- cultural and even image and symbolic sense, as well. Besides their effects on economic and social structure, tourism activities also gave shape to the space. Their effects on the spatial expansion of the county and urban land use are especially noticeable. Therefore, it can be suggested that a new and multi-dimensional planning is needed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleTermal turizm ve mekânsal değişime etkileri yönüyle Gönen (Balıkesir) termal kaynaklarıen_US
dc.title.alternativeGönen (Balıkesir) hot springs in terms of Their effects on thermal tourism and spatial changeen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage317en_US
dc.identifier.endpage340en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record