Show simple item record

dc.contributor.authorÖzşahin, Emre
dc.date.accessioned2019-07-16T15:54:04Z
dc.date.available2019-07-16T15:54:04Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFNU16SXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1627
dc.description.abstractBu çalışmada, Gölbaşı gölü sulak alanında meydana gelen alansal değişimin coğrafi açıdan değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) yöntem ve teknikleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yapılanlar arazi çalışmalarıyla da desteklenmiştir. Göl alanında 1957 yılından 2007 yılına kadar geçen 50 yıllık sürede 0,60 km2 ve % 61,52’lik bir oranda azalma olduğu görülmüştür. Bu değişimin ana nedeni olarak göl çevresinde yapılan tarımsal faaliyetler, gölü besleyen kaynakların aşırı derecede kullanımı, kuraklık ve buharlaşma, göl tabanındaki sızmalar, egzotik flora ve faunanın yaygınlaştırılması, bilinçsiz kara ve su avcılığı ile gölün kuzeyinde bazaltların bulunduğu alanlarda yoğun olarak sondaj kuyularının açılması gibi faktörler gösterilebilir. Bu durum sürdürülebilir bir yönetim planının oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. Aksi taktirde gelecekte dönüşü olmayan problemler meydana gelebilir. Anahtar Kelimeler: Sulak Alan, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Uzaktan Algılama (UA), Zamansal Değişim, Gölbaşı Gölü (Hatay).en_US
dc.description.abstractIn this study it has been aimed to evaluate geographically the areal change occurring in the wetlands of Lake Gölbaşı. Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing (RS) methods and techniques have been utilized in this study. Also the study has been supported with land works. It has been understood that there has been a reduction in the lake area at a rate of 0,60 km2 and 61,52 % in the 50 year period between 1957 and 2007. The main causes of this change are the factors of agricultural activities in the lake surroundings, excessive exploitation of the sources that feed the lake, drought and evaporation, percolations in the lake base, making the exotic flora and fauna widespread, unconscious land and sea hunting and opening so many boreholes in the basaltic areas north of the lake. This overall situation necessitates a sustainable management plan. Otherwise, problems of no return may happen in the future.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleGölbaşı Gölü’nde meydana gelen değişimin coğrafi analizi (Hatay)en_US
dc.title.alternativeGeographical analysis of the change in Lake Gölbaşı (Hatay)en_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1657en_US
dc.identifier.endpage1673en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record