Show simple item record

dc.contributor.authorTemizkan, Mehmet
dc.date.accessioned2019-07-16T15:54:05Z
dc.date.available2019-07-16T15:54:05Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1303-0485
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFMk1qY3dNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1632
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı yaratıcı yazma etkinliklerinin yükseköğretim öğrencilerinin öykü türünde metin yazma becerileri üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırmada öntest sontest kontrol gruplu model kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 1. sınıflarından birinci öğretim 1/A şubesi (deney grubu) ve ikinci öğretim 1/B şubesi (kontrol grubu) oluşturmaktadır. Araştırmaya toplam 60 öğrenci katılmıştır. Araştırmada 10 hafta boyunca uygulanan yaratıcı yazma etkinlikleri sonucunda elde edilen veriler "Öykü Yazma Becerisi Ölçeği" doğrultusunda değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin öykü yazma becerisi ölçeğine göre son testte almış oldukları puanlar arasında deney grubunun lehine sayısal açıdan anlamlı bir fark olduğu [t(29)= -5,172; p? ,05] belirlenmiştir. Buna göre yaratıcı yazma etkinlikleri öykü yazma becerisini geliştirmede geleneksel yazma eğitiminden daha etkilidir. Ayrıca yaratıcı yazma etkinlikleri öykü yapısının içerik temel boyutu üzerinde [t(29)= -3,668; p? ,05]; planlama temel boyutu üzerinde [t(29)= -3,151; p? ,05]; karakterler temel boyutu üzerinde [t(29)= -5,666; p? ,05]; mekan temel boyutu üzerinde [t(29)= -4,479; pp? ,05] ve zaman temel boyutu üzerinde [t(29)= -4,471; p? ,05] oranında deney grubunun lehine anlamlı bir etki oluşturmuştur. Bu sonuçlara göre Türkçe derslerinde yaratıcı yazma etkinliklerine yer verilmeli ve yazmaları için öğrencilere güven ortamı sağlanmalıdır. Öğretmen yetiştiren kurumların ilgili bölümlerinde yaratıcı yazma dersleri okutulmalı, öğretmen adayları yaratıcı yazmanın hem kuram hem de uygulama yönleriyle nitelikli bir biçimde yetiştirilmelidir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this research is to determine the effect of creative writing activities on the skill of university students in writing story genre text. Unequaled control group model which is half experimental is used in this research. 1/A section (experimental group) of standard class and 1/B section (control group) of evening class from Turkish Language Teaching Department of Gazi Education Faculty of Gazi University constitute the sample of the research. 60 students participate in the research in total. The data obtained from the result of creative writing activities processed in 10 weeks are evaluated with regard to "The Scale of Story Writing Skill ". It has been revealed that according to scale of story writing skill there is statistically a significant difference between the points [t(29) = -5,172; p?,05 ] the students got from the post-test in the experimental and the control group. In other words, creative writing activities are more effective than traditional writing education in improving story writing skill. Besides, creative writing activities have a significant effect on content dimension [ t(29) = -3,668; p? ,05 ]; planning dimension [ t(29) =-3, 151; p? ,05 ]; characterization dimension [ t(29) = -5,666; p? ,05]; setting dimension [t(29) =-4,479; p? ,05 ] , and time dimension [ t(29) =-4,471; p? ,05 ] of story structure. According to these results, creative writing activities should be mentioned in Turkish courses and confidence in classroom should be taught in the relevant department of teacher training agencies and preservice teachers should be trained as qualified ones in terms of both practical and theoretical aspects of creative writing.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleYaratıcı yazma etkinliklerinin öykü yazma becerisi üzerindeki etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of creative writing activities on the story writing skillen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalKuram ve Uygulamada Eğitim Bilimlerien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage919en_US
dc.identifier.endpage940en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record