Show simple item record

dc.contributor.authorYetim, İbrahim
dc.contributor.authorDervişoğlu, Adem
dc.contributor.authorKaraköse, Oktay
dc.contributor.authorBüyükkarabacak, Yalçın
dc.contributor.authorBek, Yüksel
dc.contributor.authorErzurumlu, Kenan
dc.date.accessioned2019-07-16T15:54:06Z
dc.date.available2019-07-16T15:54:06Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRJNU5ESTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1642
dc.description.abstractAmaç Laparoskopik kolesistektomi benign safra kesesi hastalıklarında en çok tercih edilen metod olmuştur. İleri yaş ,mortalite ve morbiditenin artmasına neden olur. Bu çalışmanın amacı farklı yaşlardaki hastalarda laparoskopik kolesistektominin sonuçlarını karşılaştırmakır (yaş < 30, 31-64 yaş,65 > yaş). Gereç ve Yöntemler Kasım 2001-Mayıs 2009 tarihleri arasında OMÜ Tıp Fakültesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesinde benign safra kesesi hastalığı nedeniyle laparoskopik kolesistektomi uygulanan toplam 511 hasta retrospektif olarak analize edildi. Hastalar yaşlarına göre 3 gruba bölündü. Grup A (<30 yaş, n=47),Grup B (31-64 yaş,n=368),Grup C (65 yaş>,n=96). Bulgular Tüm gruplarda laparoskopik kolesistektomi için en sık endikasyon semtomatik kolelitiazisdir. Ko-morbit hastalılar Grup C’de, Grup A ve B’ye göre anlamlı olarak daha yüksekti.İnsidental bilier patolojiler ve abdominal operasyon öyküsü tüm gruplarda benzer şekildeydi. Bununla birlikte bilier kanal ve sistik arter anomalileri Grup A’da,Grup B ve C’ ye göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Bu çalışmada 26 hastada (%5.08) açık kolesistektomiye dönmek gerekti. Açığa dönüşün en büyük nedeni Callot üçgeni zor diseksiyonu idi( 21 hastada ;%80). Gruplar arasında morbidite açısından farklılık yoktu. Sonuç Sonuç olarak, genç hastalarda safra yolu anomalilerinin ve yaşlı hastalarda ko-morbid bozuklukların daha yaygın olduğu düşünülmelidir. Bu faktörler hastanın preoperatif iyi değerlendirilmesi sonucu etkilemez. Bununla birlikte cerrah bu durumun farkında olmalı ve intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar nedeniyle dikkatli olmalıdır.en_US
dc.description.abstractAim Laparoscopic cholecystectomy (LC) has been most preferable method for benign gallbladder disease. Advanced age may be increased morbidity and mortality. The aim of this study was to compare the results of LC in patients according to different ages (age &amp;#8804; 30, 31 &amp;#8211; 64 years, and age &amp;#8805; 65). Material and Methods A retrospective analysis was performed including overall 511 patients who underwent LC for benign disease of gallbladder at Ondokuzmayis University Medical Faculty and Mustafa Kemal University, Medical Faculty between November 2001 and November 2009. The patients are divided into three groups according to ages: Group A (age &amp;#8804; 30 years, n = 47), Group B (age = 31 &amp;#8211; 64 years, n = 368), Group C (age &amp;#8805; 65, n = 96). Results Symptomatic cholelithiasis was the most common indication for LC in all the groups (p &gt; 0.05). Co-morbid diseases were significantly higher in the Group C (&amp;#8805; 65 years) than in the Group A and B (&amp;#8804; 30 years, 31 - 64 years) (p=0.001). Co-incidental biliary pathologies, and history of abdominal operation were similar in all the groups. However biliary duct and cystic artery anomalies were significantly more common in the Group A than in the Group B and C (p=0.001). Conversion to OC was required in 26 (5.08 %) patients in this study. The major reason for the (21 cases, 80.76 %) was difficult dissection of the Calot&amp;#8217;s triangle. There was no difference in morbidity among the groups (p&gt;0.05). Conclusions As a conclusion, it&amp;#8217;s thought that biliary anomalies in young patients and co-morbid diseases disorders in elderly patients are more common. These factors do not affect the results of patient that preoperatively well evaluated. However surgeon should be aware of this condition and be careful for intraoperative and postoperative complication.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleFarklı yaş grubundakı hastalarda laparoskopik kolesistektomi sonuçlarıen_US
dc.title.alternativeLaparoscopic cholecystectomy results in patients with different age groupsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Clinical and Analytical Medicineen_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage63en_US
dc.identifier.endpage66en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record