Show simple item record

dc.contributor.authorFalay, Onur
dc.contributor.authorYetişir, Halit
dc.date.accessioned2019-07-16T15:54:10Z
dc.date.available2019-07-16T15:54:10Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1304-2653
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFNE16RXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1669
dc.description.abstractBu çalışma, Adana ve Hatay illerinde kavun yetiştiriciliği yapan üreticilerin sosyo-ekonomik açıdan durumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Adana ve Hatay illerinde kavun yetiştiriciliği yapan üreticilerle yüz yüze görüşme yöntemi ile anket yapılmıştır. Bu şekilde Adana ve Hatay illerinde kavun yetiştiriciliği yapan üreticilerin sosyo-ekonomik yönden farklılıkları incelenmiştir. Kavun üretimi yapan ailelerin çoğunun geniş ailelerden oluştuğu gözlenmiştir. Eğitim ve işletme büyüklükleri bakımından Hatay ve Adana’nın üreticilere birbirine benzerken, diğer özellikler açısından farklılık göstermişlerdir. Kış aylarında, kavun yetiştirilen alanlarda Adana’da farklı sebzeler yetiştirilirken, Hatay’da yoğun olarak havuç yetiştirildiği tespit edilmiştir. Adana’da kavuna alternatif olarak pamuk ve tahıllar alternatif ürün olarak bulunurken, Hatay’da alternatif ürün olarak diğer sebzelerin yetiştirildiği görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThis study was carried out to determine socio-economic situation of melon grower in Adana and Hatay province. Survey was conducted with melon grower by face to face interviewing. Differences between melon growers in Hatay and Adana were investigated as regarded to socio-economic factors. While melon producers in Hatay and Adana were similar in terms of education level and size of management, they showed differences in other characteristics. It was observed that most of the melon producer family was large family. In winter time, melon producer in Hatay grow inventively grow carrot while producers in Adana grow other crops. In Adana, cotton and cereals were grown as alternative crops for melon whereas other vegetables were grown in Hatay as alternative crop for melon.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.titleHatay ve Adana illerinde kavun üretiminin sosyo-ekonomik açıdan değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeevaluation of socio-economic structure of melon production in Hatay and Adana provincesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAlatarımen_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage34en_US
dc.identifier.endpage41en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record