Show simple item record

dc.contributor.authorTunçdemir, Ali Rıza
dc.contributor.authorİnci, Melek
dc.contributor.authorÖzcan, Erhan
dc.contributor.authorPolat, Serdar
dc.contributor.authorDamlar, İbrahim
dc.date.accessioned2019-07-16T15:54:14Z
dc.date.available2019-07-16T15:54:14Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRReE5UWXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1699
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada doğal diş, porselen ve akrilik rezin üzerinde kandida albikans tutulumu ve biofilim oluşumu kıyaslanmıştır. Gereç ve yöntem: Örnekler steril eküvion çubuklarla doğal, porselen ve akrilik dişlerin bukkal embrajurlerinden alınmıştır. Kandidaların biofilim oluşumları Mikropleyt yöntemiyle belirlenmiştir. Örnekler 0,5 ml steril fosfat tampon salin solusyonunda bekletilmiştir. Kolonilerin üremesi, türlerin mikrobiyoloji laboratuarında makroskobik ve mikroskobik özelliklerine ve bakteri türlerine göre kıyaslanmasıyla tanımlanmıştır. Bulgular: Diş, porselen ve akrilik yüzeyinde kandida albikans tutulumu ve biofilim oluşumu bakımından anlamlı bir fark bulunmuştur. Sonuç: Porselen üzerindeki kandida albikans tutulumu ve biofilim oluşması doğal diş ve akrilik üzerinden ve ayrıca doğal diş üzerinde akrilik üzerinden daha az olmuştur.en_US
dc.description.abstractObjective: This study compared the retention of the Candida albicans and biofilm formation on natural teeth, porcelain and acrylic resin. Materials and methods: Samples are taken with the sterile ecuvion sticks from the buccal embrasures of the natural tooth, porcelain and acrylic. The biofilm production of candida reproducing strains was determined with microplate method. Samples are settled in 0.5 ml sterile phosphate buffered saline. Reproduction detected colonies defined to species in accordance with their macroscopic and microscopic features and germ tube test in microbiology laboratory. Results: There was significant differences for retention of Candida albicans and biofilm formation on the surface of tooth, porcelain and acrylic (p<0.05). Conclusion: Adherence of Candida albicans and biofilm formation on the porcelain significantly less than natural tooth and acrylic, and retention and biofilm formation on the tooth less than acrylic.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleComparison of the candida albicans and biofilm formation amount on natural tooth, porcelain and acrylic resinen_US
dc.title.alternativeDoğal diş, porselen ve akrilik reçine üzerindeki candida albicans tutulumu ve biyofilm oluşumu miktarının karşılaştırılmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume39en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage16en_US
dc.identifier.endpage20en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record