Show simple item record

dc.contributor.authorKaraca, Fatih
dc.contributor.authorYetişir, Halit
dc.contributor.authorSolmaz, İlknur
dc.contributor.authorÇandır, Elif
dc.contributor.authorKurt, Şener
dc.contributor.authorSarı, Nebahat
dc.contributor.authorGüler, Zehra
dc.date.accessioned2019-07-16T15:54:16Z
dc.date.available2019-07-16T15:54:16Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1300-011x
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRJNE5Ua3hNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1714
dc.description.abstractAbstract: Th e rootstock potential of 21 bottle gourds (Lagenaria siceraria) collected from the Mediterranean region (Turkey) was investigated for watermelon with regard to plant growth, yield, and fruit quality. Th e Crimson Tide watermelon cultivar was used as a scion and 2 commercial rootstocks (L. siceraria) were also used for comparison. In greenhouse conditions, the survival rate of graft ed plants and the eff ect of rootstocks on plant growth were determined. Th e graft ed plants were planted under low tunnels in early spring and the eff ects of the rootstocks on early yield, total yield, and fruit quality were evaluated. Th e survival rates of the graft ed plants varied from 83% to 100%. Survival rates of those with commercial rootstocks and local rootstocks were similar. Plants graft ed onto 20-02, 31-09, 31-43, 35-01, and 46-03 were more vigorous than ungraft ed control plants. Compared to the control plants, graft ed plants had 37% to 80% higher plant dry weight. All of the graft ed plants except CT/Macis produced a higher yield than the control plants. Th e plants graft ed onto 6 of the local rootstocks had signifi cantly greater total yields than those graft ed onto the commercial rootstocks. Among the local bottle gourd landraces tested, the 01-16, 07-45, 20-06, 31-09, 31-15, and 46-03 were found to be promising genotypes with regard to total yield. Early yield was not signifi cantly aff ected by rootstock. Th e quality parameters of the fruits harvested from the graft ed and control plants were found to be similar except for a limited number of graft combinations. It was concluded that germplasm from Turkish bottle gourds has a high rootstock potential for watermelon with regard to the investigated parameters.en_US
dc.description.abstractÖzet: Bu araştırmada, Akdeniz havzasından toplanmış olan 21 su kabağı (L. siceraria) genotipinin karpuza bitki gelişimi, verim ve kalite açısından anaçlık potansiyeli araştırılmıştır. Kalem olarak Crimson Tide karpuz çeşidi ve karşılaştırma amacı ile 2 hibrit su kabağı anacı kullanılmıştır. Serada aşı tutma oranı tespit edilmiş ve aşılanmış bitkiler saksılarda yetiştirilerek anaçların bitki büyümesine etkisi belirlenmiştir. Aşılanan fi deler erken ilkbaharda alçak tünel altına dikilmiş ve anaçların erkenci verim, toplam verim, pazarlanabilir verim ve meyve kalitesi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Aşı tutma oranı anaçlara bağlı olarak % 83 ile % 100 arasında değişmiştir. Ticari anaçların ve yerel anaçların aşı tutma oranı benzer bulunmuştur. 20-02, 31-09, 31-43, 35-01 ve 46-03 yerel anaçları üzerine aşılanmış olan bitkiler kontrol bitkilerinden daha fazla gelişmiştir. Aşılı bitkilerdeki kuru ağırlık artışı anaca bağlı olarak % 37 ile % 80 oranlarında olmuştur. Macis hariç, aşılı bitkilerden kontrol bitkilerine göre daha yüksek verim alınmıştır. Yerel anaçların bazıları ticari anaçlardan daha yüksek toplam verim değerlerine sahip olmuştur. Yerel anaçlar arasında yüksek verim değerine sahip olan 01-16, 07-45, 20-06, 31-09, 31-15 ve 46-03 no’lu genotipler ön plana çıkmıştır. Erkenci verim bakımından anaçlar arasında istatistiksel anlamda fark bulunmamıştır. Kalite parametreleri açısından sınırlı sayıdaki aşı kombinasyonu hariç aşılı karpuz bitkilerinden alınan meyveler ile kontrol bitkilerinden alınan meyveler benzer bulunmuştur. Yapılan çalışma sonucunda, araştırılan parametreler açısından Türkiye’nin su kabağı gen kaynağının karpuza anaçlık potansiyelinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrman Mühendisliğien_US
dc.titleRootstock potential of Turkish Lagenaria siceraria germplasm for watermelon : Plant growth, yield and qualityen_US
dc.title.alternativeTürkiye’deki Lagenaria siceraria gen kaynaklarının karpuz için anaçlık potansiyeli : Bitki gelişimi, verim ve kaliteen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Journal of Agriculture and Forestryen_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume36en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage167en_US
dc.identifier.endpage177en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record