Show simple item record

dc.contributor.authorCan, Mehmet Ferit
dc.contributor.authorSerpin, Demet
dc.contributor.authorCan, Mehmet Fatih
dc.date.accessioned2019-07-16T15:54:18Z
dc.date.available2019-07-16T15:54:18Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1306-6137
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRRd01qWTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1724
dc.description.abstractTürkiye de küçük çaplı balıkçılık faaliyetinde kullanılan tekneler, toplam teknelerin % 90’nından fazlasını oluşturmak-tadır. İskenderun körfezi, Akdeniz’de en önemli önemli balıkçılık sahalardan biridir. Bu çalışmada, İskenderun körfezinde yer alan üç bölge (İskenderun, Arsuz ve Konacık) dikkate alınmıştır. Çalışmanın amacı, bu bölgelerdeki küçük çaplı balıkçılık ile uğraşan balıkçıların; (i) sosyo-ekonomik yapıları, (ii) balıkçılıkla ilgili çeşitli konulardaki görüşleri ve (iii) aynı zamanda sözü edilen konularla ilgili bölgeler arası benzerlik ve farklılıklarında ortaya konulmasıdır. Araştırma kapsamında ihtiyaç duyulan veriler İskenderun’dan 22, Arsuz’dan 13 ve Konacık’tan 8 olmak üzere toplam 43 adet balıkçı ile yüz yüze yapılan anketler-den elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, bölgeler arası farklılıkta kapasite artırımı, yaş, iş, motor gücü (HP), Avrupa Birliği, av aracı ve mülkiyetin ayırt edici faktörler olduğu tespit edilmiştir. Balıkçıların önemli bir bölümünün balıkların muhafazası ve pazarlanması, sahil güvenlik, balık çiftlikleri ve büyük teknelerle ilgili sorunlar yaşadığı belirlenmiştir. Balıkçılığa ilişkin sorunların daha etkin tespit ve çözümü için sektörün tüm paydaşlarının katılımı ile bölgesel düzeyde bir SWOT (Üstünlükler, Zayıflıklar, Fırsat ve Tehditler) analizine ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla beraber, bölgedeki balıkçılar eğitilmeli ve bir kooperatif üyesi olmaları teşvik edilmelidir.en_US
dc.description.abstractIn Turkey, vessels using in small-scale fisheries comprise more than 90 percent of the total number of fishing vessels. Iskenderun Bay is one of the important fishing grounds in Mediterranean Sea. In this study, three regions, namely Iskenderun, Arsuz and Konacik located in the Bay, were considered. The aims of this study were to; (i) determine social and economic structure of the fishermen, (ii) know the fishermen’s opinions on some issues related to fishing, and (iii) determine similarities and differences between the three regions within the context of the study performed. The data needed in this study were obtained from a survey based on interviews with fishermen. A total of 43 fishermen were sampled (of 22 from Iskenderun, 13 from Arsuz and 8 from Konacik). Increasing the vessel capacity, age status, job, the HP of vessel, opinion on the European Union, fishing equipment, vessel ownership were found to be the main factors responsible for differences between the regions. Majority of the fishermen decelerated that they suffer from the yield conservation, marketing, coastal guarding, fish farms with cage, and big scale fishing. We recommend that to determine the current problems related with fishing, a SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats) analysis is needed in local scale with a range board of stakeholders. Furthermore, fishermen should be trained and encouraged to be a member of a co-operative.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.titleİskenderun Körfezin'de küçük çaplı balıkçılığın genel durumu : İskenderun, Arsuz ve Konacık örneğien_US
dc.title.alternativeThe current situation of small scale fisheries in Iskenderun Bay : A case of Iskenderun, Arsuz and Konaciken_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAtatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage167en_US
dc.identifier.endpage175en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record