Show simple item record

dc.contributor.authorİnci, Melek
dc.contributor.authorAtalay, Mustafa Altay
dc.contributor.authorKoç, Ayşe Nedret
dc.contributor.authorÖzer, Burçin
dc.contributor.authorKılınç, Çetin
dc.contributor.authorDurmaz, Süleyman
dc.date.accessioned2019-07-16T15:54:18Z
dc.date.available2019-07-16T15:54:18Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRReE5UZzJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1727
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada çeşitli klinik örneklerden soyutlanan Candida albicans dışı mayaların tür düzeyinde tanımlanmasında VITEK 2 YST kart (bioMérieux, Fransa) kullanılarak elde edilen sonuçların API 20C AUX (bioMérieux, Fransa) sistemi ile karşılaştırılması amaçlandı. Gereç ve yöntem: Yirmi sekiz idrar, 10 kan, 3 vajinal akıntı örneğinden soyutlanan ve germ tüp testi negatif olarak bulunan 41 C.albicans dışı maya izolatı VITEK 2 YST kart (bioMérieux, Fransa) ile tanımlandı. Ayrıca mısır unu-Tween 80 agardaki mikroskobik morfoloji ve API 20C AUX (bioMérieux, Fransa) ticari kiti ile yapılan karbonhidrat asimilasyonu değerlendirildi. Bulgular: Her iki sistemle izolatların 34’ü (%82.9) aynı tür olarak tanımlanırken, 7’sinde (%17.1) farklı sonuçlar elde edildi. API 20C AUX sistemi ile Candida glabrata olarak tanımlanan 5 izolat VITEK 2 YST kart ile Candida tropicalis (n:2), Candida krusei, Candida lipolitica ve Candida kefyr olarak, C.tropicalis olarak tanımlanan bir başka izolat Candida parapsilosis olarak, C.parapsilosis olarak tanımlanan bir diğer izolat ise C.tropicalis olarak tanımlandı. Sonuç: VITEK 2 YST kart sistemi ile API 20C AUX sistemi arasında C.albicans dışı mayaların tür düzeyinde tanımlanmasında büyük oranda benzerlik bulunmasına karşın, özellikle C.glabrata, başta olmak üzere C.tropicalis ve C.parapsilosis türlerinin tanımlanmasında dikkatli olunması gerektiği kanaatine varıldı.en_US
dc.description.abstractObjectives: In the present study, it was aimed to compare results obtained by using VITEK 2 YST Card (bio- Mérieux, France) with those obtained by using API 20C AUX (bioMérieux, France) for identification of non- albicans Candida species, which was isolated from various clinical samples, at level of species. Materials and methods: Forty-one non-albicans Candida isolates, which were isolated from 28 urine, 10 blood and 3 vaginal swab specimens, and found to be negative by germ tube test, were identified by using VITEK 2 YST Card (bioMérieux, France). In addition, microscopic morphology was assessed in corn-meal Tween 80 agar, while carbohydrate assimilation was assessed by using commercially available API 20C AUX kit (bioMérieux, France). Results: Thirty-four isolates (82.9%) were identified as identical species by these 2 systems, while different results were obtained in 7 isolates (17.1%). 5 isolates, identified as Candida glabrata by API 20C AUX system, were identified as Candida tropicalis (n=2), Candida krusei, Candida lipolitica and Candida kefyr by VITEK 2 YST Card. One other isolate, identified as C.tropicalis, was identified as Candida parapsilosis; and additional one isolate, identified as C.parapsilosis, was identified as C.tropicalis. Conclusion: It was concluded that one should be cautious in the identification of C.glabrata, in particular, C.tropicalis and C.parapsilosis, although between VITEK 2 YST Card and API 20C AUX system results was found largely similarity in identification of non-albicans Candida spp.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleCandida albicans dışı mayaların tanımlanmasında VITEK 2 YST kart ile API 20C AUX sisteminin karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparison of VITEK 2 YST Card and API 20C AUX system in identification of nonalbicans Candida speciesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume39en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage80en_US
dc.identifier.endpage82en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record